Kursbeskrivning

Avfallshantering och resurshushållning (TFRG40), 15 hp

Kursen ger en helhetssyn på avfall, avfallshantering och kopplingen mellan avfallsproduktion, livsstil och olika styrmedel. Kursen vänder sig till både branschfolk och studenter.

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

Grundläggande samt tvärvetenskaplig kurs i miljövård/miljövetenskap om 6 hp eller kvalificerande yrkesverksamhet.

Anmälningsuppgifter

  • Höstterminen 2019
  • Halvfart
  • Kursperiod 2019-09-02 - 2020-01-17
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

  • Anmälan senast 2019-04-15

Tillbaka till kurslistan

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-08-29