Kursbeskrivning

Patientsäkerhet (TFRF45), 7.5 hp

För att öka säkerheten för patienterna, undvika vårdskador, behövs både teoretiska och praktiska kunskaper om varför misstag sker och hur man ska kunna undvika att de händer igen. Kursen ger denna grund utifrån exempel från hälso- och sjukvården.

Förturskriterier: Styrkt pågående anställning som omfattar minst 2 år och minst 50 % som läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, psykolog, apotekare, receptarie, biomedicinsk analytiker eller medicinteknisk personal.

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

Gymnasieutbildning inom hälso- och sjukvård eller högskoleexamen inom vårdsektorn, psykologexamen alternativt kvalificerad yrkesutbildning/administrativ eller teknisk utbildning inriktad mot arbete inom hälso- och sjukvård.

Anmälningsuppgifter

  • Höstterminen 2019
  • Kvartsfart
  • Kursperiod 2019-09-18 - 2020-03-06
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

  • Anmälan senast 2019-04-15

Tillbaka till kurslistan

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-08-29