Kursbeskrivning

Byggnadskonsten i europa - arkitekturens formspråk och tektonik (TFRC20), 15 hp

Kursen ger en bred beskrivning av europeisk arkitektur ur ett historiskt perspektiv. Arkitekturen studeras som uttryck för samtidens formideal och teknikkunnande. Kursen innehåller fördjupande objektstudier samt studieresor, varav en vecka till Rom.

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

Grundläggande behörighet.

Anmälningsuppgifter

  • Höstterminen 2019
  • Halvfart
  • Kursperiod 2019-09-05 - 2019-12-20
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

  • Anmälan senast 2019-04-15

Tillbaka till kurslistan

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-08-29