lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kursbeskrivning

Miljösystemanalys: miljökonsekvensbeskrivning (TFRN55), 15 hp

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

120 högskolepoäng inom samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig eller teknisk fakultet eller inom ekonomi, juridik, agronomi varav 6 hp miljövård/miljösystemanalys. Svenska B och Engelska A. 

Anmälningsuppgifter

  • Vårterminen 2018
  • Halvfart
  • Kursperiod 2018-01-15 - 2018-06-01
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APGR): 100 %.

  • Anmälan senast 2017-10-16

Tillbaka till kurslistan