lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kursbeskrivning

Internationell miljövård, tematisk kurs (TFRN45), 7.5 hp

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

Minimum 120 university credits in social sciences, natural sciences, engineering, law, economics or agronomy, and minimum 6 university credits in environmental studies/environmental system analysis. English A.

Anmälningsuppgifter

  • Vårterminen 2018
  • Halvfart
  • Kursperiod 2018-03-19 - 2018-06-01
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100%

  • Anmälan senast 2017-10-16

Tillbaka till kurslistan