lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kursbeskrivning

Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg (TFRD30), 7.5 hp

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

Anmälningsuppgifter

  • Vårterminen 2018
  • Kvartsfart
  • Kursperiod 2018-01-16 - 2018-06-15
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %.

  • Anmälan senast 2017-10-16

Tillbaka till kurslistan