lu.se

Digitalt på LTH

Lunds Tekniska Högskola

Digit@LTH – Integritetspolicy

För att fullgöra vår uppgift att sprida kunskap, informera om vår verksamhet och samverka med forskningspartners och andra intressenter måste vi ibland samla in och behandla personuppgifter. För personuppgifter som samlas in på webbsidor under adressen www.lth.se/digitalth/ och för publika arrangemang som genomförs inom ramen för nätverket Digit@LTH gäller nedanstående principer

 Verksamheten inom Digit@LTH behandlar framför allt personuppgifter i följande sammanhang:


Digitala spår: När du besöker våra webbsidor samlar vi in personuppgifter i form av din IP-adress, information om din webbläsare och liknande. Syfte med det är att få underlag till att utveckla tjänsterna på våra webbplatser och våra webbservrar. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/omwebbplatsen/om-kakor/

Rättslig grund för behandlingarna: Myndighetsutövning och allmänt intresse


Webbformulär: När du fyller i formulär på våra webbplatser vet du själv vilka personuppgifter du lämnar ifrån dig – och syftet framgår av sammanhanget. Oftast är det för att kunna delta i något publikt arrangemang, ingå i en sändlista eller prenumerera på ett nyhetsbrev. Men det kan också vara renodlade enkäter. Det är bara berörd personal inom Lunds universitet som har tillgång till personuppgifterna – om vi inte tydligt anger något annat. 

Rättslig grund för behandlingarna: Samtycke


Foto och film vid publika arrangemang: Ibland fotograferar vi och filmar personer som talar eller på andra sätt bidrar aktivt vid våra publika arrangemang. Syftet är att informera om själva arrangemanget eller att sprida arrangemangets innehåll till fler. Detta är något vi som universitet har i uppdrag från riksdag och regering att göra. Men vi kan också fotografera och filma ett arrangemang som stöd för att utveckla verksamheten. 

För att undvika att sprida personuppgifter i onödan försöker vi att endast publicera personer som är aktiva i själva arrangemanget. Vill vi publicera mingelbilder eller publik är vi noga med att informera om att så kommer att ske och hur man kan göra för att undvika att komma med på bild eller i film. OBS! Vi tar inte ansvar hur andra deltagare filmar och fotograferar vid våra arrangemang.

Rättslig grund för behandlingarna: Myndighetsutövning och allmänt intresse

Och om vi vill använda foto och filmer i andra sammanhang ber vi om dokumenterat samtycke. Läs mer här: https://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/kommunikation-och-grafisk-profil/bild-och-film/bild-och-film-upphovsratt-och-samtycke

Dina rättigheter

Hur länge vi lagrar personuppgifter varierar från fall till fall, beroende på att olika lagstiftning gäller i olika sammanhang. 
Vill du att vi slutar behandla personuppgifter som du lämnat ifrån dig till oss, eller få dem raderade, ber vi dig kontakta Jonas.Wisbrant@cs.lth.se. Men du bör känna till att Lunds universitet är en myndighet som har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. Universitetet kommer därför även att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning. Läs mer här https://www.lu.se/start/behandling-av-personuppgifter-vid-lunds-universitet

Personuppgifter

Personuppgiftsansvarig: Lunds universitet (org.nr. 202100-3211)

Dataskyddsombud:
dataskyddsombud@lu.se

Mer om hur Lunds universitet behandlar personuppgifter