lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Utbildningsadministration

Ladok

Information om nya Ladok (Ladok3) och primärt det som är LTH-specifika förutsättningar.

Anonyma tentor

Anonyma tentor (via Ladok) och obligatorisk tentamensanmälan för alla LTH-studenter införs från och med första tentamensperioden under hösten 2015. Här hittar du information om vad som gäller.

Fristående kurser

Här hittar du information om LTH:s fristående kurser

Kursanmälan på programkuser

Här får du reda på hur studenter anmäler sig till kurser och hur du kan se vilka som anmält sig.

Planera kursutbud

Inför varje läsår planerar LTH:s institutioner och program utbudet för det kommande läsåret. Här hittar du anvisningar, tidsplaner, regler och mycket mer.

Schemaläggning

LTH:s centrala schemaläggning sköts av Grundservice (en del av Utbildningsservice). Här hittar du kontaktinformation, samt information om schemaläggningsprocessen.