lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Ledningsstöd

Kanslichef
Veronica Gummesson
Tel: 046-222 93 76
Mobil: +46 76 133 33 63

Arbetsmiljö och Likabehandling
Bodil Ryderheim
Tel: 046-222 8923
Mobil: +46 705 223 143

Avdelningschef Ledningsstöd
Beatrice Nordlöf
Tel: 046-222 71 90
Mobil: +46 70 525 90 78  

Administrativ koordinator
Katarina Celander-Öhrström
Tel 046-222 1778
Mobil: +46 72 225 71 88

Administrativ koordinator
Margareta Forsberg
Tel: 046-222 7107
Mobil: +46 72 586 66 22

Samordnare
Anna Trosslöv
Tel: 046-222 96 47