lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Vision

Havsportalen ska särskilt verka för:

  • Att havsrelaterad forskning och utbildning vid Lunds universitet kommuniceras tydligt och effektivt till olika intressenter.
  • En ökad samverkan inom LTH/LU för att skapa fler samarbeten mellan olika forskningsområden, etablera nya forskningsinriktningar och ge underlag för prioriteringar