lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kontakt

Om du har en ämnesrelaterad fråga och vet vem du vill tala med, vänd dig direkt dit.

Behöver du hjälp att hitta rätt, kontakta Havsportalen på e-post havsportalen@lth.se eller på tel 046-222 4958.