lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Om Havsportalen

Havsportalen är ett sätt att samla ihop och presentera den havsrelaterade verksamhet som finns vid Lunds universitet för att skapa en enkel kontaktväg och ge en överblick.

Det är inte alltid vi funderar över hur viktig sjöfarten är för våra transporter när miljön i havet diskuteras – men hur stora är egentligen riskerna för fartygskollisioner och oljekatastrofer?

Ska det vara fritt fram för dykare att plocka vad de vill från skeppsvrak som ännu inte är fornminnen? Hur vet vi egentligen vilka områden som bör vara marina reservat? Hur vet vi alls vad som finns att skydda och bevara för framtiden, när vi saknar bra kartor över havet och havsbotten? Förändras förresten havsbotten över tiden - och i så fall hur snabbt?

Många frågor, som kräver ett brett angreppssätt och samarbete mellan olika kunskapsfält.

Ambitionen med havsportalen är att behandla begreppet "havsrelaterad" i vid bemärkelse, och inkludera så många ämnesområden som möjligt.