lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kust, Hav och Människa

Kontakta våra experter om du har frågor som berör vår forskning med anknytning till kust och hav!

Efter var person på expertlistan står en siffra:
(1) betyder expert på sitt eget forskningsområde/mindre, specialinriktat projekt
(2) betyder expert/kontakt för ett större, övergripande projekt eller forskningsområde
(3) betyder allmän expert för ett större ämnesområde

Säkerhet och Risk

Riskanalys, riskhantering, krishantering, risk och sårbarhetsanalys, resilient samhälle
Kurt Petersen (3)
Professor, Brandteknik och Riskhantering, LUCRAM
046-222 73 61
kurt.petersen@lucram.lu.se

Mänskliga och organisatoriska faktorer, säkerhetshantering, riskhantering, lärande, säkerhetskultur, systemsvagheter
Åsa Ek (2)
Forskare, Designvetenskaper/Ergonomi och aerosolteknologi
046-222 80 45
asa.ek@design.lth.se

 

Hållbar utveckling

Framtidskuster
Cecilia Fredriksson
Professor, Institutionen för Service Management
042-35 66 42
cecilia.fredriksson@ism.lu.se

Framtidskuster
Mia Larson
Docent, Institutionen för Service Management
042-35 66 21
mia.larson@ism.lu.se

Kust, detaljhandel, turism, servicearbete
Ida de Wit Sandström (1)
Doktorand, Institutionen för Service Management
0702 50 38 09
ida.de_wit_sandstrom@ism.lu.se

Hamnförnyelse, stadsturism
Ola Thufvesson (3)
Lektor, Institutionen för Service Management
042-35 66 18
ola.thufvesson@ism.lu.se

Kustsamhällen, kustnära samhällen, resilience, coastal communities, grönt entreprenörskap, grön tillväxt, hållbar tillväxt, lokala lösningar
Carl Dalhammar (1)
Fil.Dr., IIIEE
046-222 02 43
carl.dalhammar@iiiee.lu.se

Styrmedel, byggnader, energi, effektivisering, lärande, innovation, teknologi och marknadsutveckling, energieffektiva byggnader, energieffektiva teknologier, renovering, lärande
Bernadett Kiss (1)
Doktorand,  IIIEE
bernadett.kiss@iiiee.lu.se

 

Hållbar Fiskeriförvaltning

Anders Persson
Docent, Biologi/Akvatisk ekoogi
046-222 83 67
Anders.Persson@biol.lu.se

Fisk, beteende, ekosystem, förvaltning
Anders Nilsson (3)
Professor, Biologiska institutionen, Akvatisk ekologi
046-222 83 65
anders.nilsson@biol.lu.se

Fiske, Fiskeriförvaltning, Ekonomi, Fiskeflotta, EU, GFP
Staffan Waldo (3)
Dr., AgriFood Economics Centre
046-222 07 92
staffan.waldo@slu.se

Fiskets sociala hållbarhet, småskaligt fiske, lokala ekonomier
Johan Hultman
Professor, Service management och tjänstevetenskap
042-35 66 13
johan.hultman@ism.lu.se
http://hallbartfiske.blogg.lu.se/

Fiskets sociala hållbarhet, småskaligt fiske, lokala ekonomier
Filippa Säwe
Dr., Service management och tjänstevetenskap
042-35 65 99
filippa.sawe@ism.lu.se
http://hallbartfiske.blogg.lu.se/

Tjänsteutveckling, fiske, diversifiering, fiskeområde, hållbar utveckling
Malin Andersson (1)
Doktorand, Service management och tjänstevetenskap
042-35 66 07
malin.andersson@ism.lu.se
http://www.ism.lu.se/index.php?id=2050

 

Undervattensteknik och Kartering

Signalbehandling, sonar, geofysik, ekolod, parametrisk sonar, syntetisk apertursonar, side-scan sonar, bredbandssonar
Peter Ulriksen
Universitetsadjunkt, Teknisk geologi LTH
046-222 89 91
peter.ulriksen@tg.lth.se

Undervattensmätteknik, kustnära kartering, geofysik under vatten, undervattensvideo, sonar
Peter Jonsson (2)
Universitetsadjunkt, Teknisk geologi, LTH
046-222 49 58
peter.jonsson@tg.lth.se
 
Miljöundersökningar, vetenskaplig dykning, tillståndskontroll under vatten
Kjell Andersson (2)
Forskningsingenjör, Teknisk geologi.LTH
046-222 73 71
kjell.andersson@tg.lth.se

Geotermisk energi, GIS, logging
Per-Gunnar Alm (1)
Universitetsadjunkt, Teknisk geologi LTH
046-222 89 92
Per-Gunnar.Alm@tg.lth.se


HAVSRESAN
Projektet Havsresan har funnits sedan 1990. Det drivs idag vid Lunds universitet med syfte att bidra till att öka havets status. Grundtanken är att om man uppskattar havet och allt det ger oss, ökar också viljan att förvalta det väl. Vi försöker öka respekten för havet genom att lyfta fram tvärgående frågeställningar, goda exempel och visa på mångfalden i de nyttigheter havet ger. Vi  kan naturligtvis inte bortse från de problem som finns, men vi försöker sätta dem i ett sammanhang. Se vidare på www.havsresan.se. Kontaktpersoner:

Peter Jonsson
Universitetsadjunkt, Teknisk geologi, LTH
046-222 49 58
peter.jonsson@tg.lth.se

Kjell Andersson
Forskningsingjör, Teknisk geologi.LTH
046-222 73 71
kjell.andersson@tg.lth.se