lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Havet genom tiderna

Kontakta våra experter om du har frågor som berör vår forskning med anknytning till kust och hav!

Efter var person på expertlistan står en siffra:
(1) betyder expert på sitt eget forskningsområde/mindre, specialinriktat projekt
(2) betyder expert/kontakt för ett större, övergripande projekt eller forskningsområde
(3) betyder allmän expert för ett större ämnesområde

Arkeologi

Arkeozoologi, Öresundsfiske, Säsongsfiske, artsammansättning, fiskemetoder, förhistoria, långtidsperspektiv, kulturarv
Kristina Jennbert (1)
Professor, Institutionen för arkeologi och antikens historia
046-222 94 75
Kristina.Jennbert@ark.lu.se

Submarin bosättning, Mesolitikum, jägar-samlar samhälle, Samhällen relaterade till viken och skärgården som tidigare omfattades av den norra delen av Öresund.
Lars Larsson (1)
Professor emeritus, Institutionen för arkeologi och antikens historia
046-222 79 39
Lars.Larsson@ark.lu.se

Strandförskjutning, protoindustri, medeltida kustfrakt
Anders Ödman (1)
Docent, Institutionen för arkeologi och antikens historia
0708 18 43 00
anders.odman@ark.lu.se

Sjunkna stenålderslandskap utanför Verkeåns mynning, sydöstra Skåne
Arne Sjöström
Doktorand, Institutionen för arkeologi och antikens historia
arne.sjostrom@ark.lu.se
https://www.facebook.com/LandscapesLost

 

Östersjöns Geologiska utveckling

Glacial sedimentologi, Kvartär utvecklingshistoria, Glacial geomorfologi
Per Möller (3)
Professor, Geologiska Inst., Kvartärgeologi
046-222 98 88
per.moller@geol.lu.se

Östersjöns utveckling, Glacial utveckling, Landhöjning, Havsnivåförändringar, Klimathistoria, Kvartär geologi, Marin geologi, Paleoklimat
Svante Björck (1)
Professor, Geologiska Inst., Kvartärgeologi
046-222 78 82
svante.bjorck@geol.lu.se

Strandförskjutning, miljöanalys, landhöjning, regression –transgression, avskogning, Sedimentanalys, pollen- och alganalys, kol-14 datering
Björn Berglund (1)
Professor emeritus, Geologiska Inst., Kvartärgeologi
046-12 60 42
bjorn.berglund@geol.lu.se