lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Djur, Växter och Ekosystem

Kontakta våra experter om du har frågor som berör vår forskning med anknytning till kust och hav!

Efter var person på expertlistan står en siffra:
(1) betyder expert på sitt eget forskningsområde/mindre, specialinriktat projekt
(2) betyder expert/kontakt för ett större, övergripande projekt eller forskningsområde
(3) betyder allmän expert för ett större ämnesområde

 

Navigation och kommunikation

Spårning av fåglars rörelser i marina kustnära och pelagiska områden av Östersjön. Flyttning, navigation och födosök.
Susanne Åkesson (3)
Professor, Biologiska Institutionen/Evolutionär Ekologi
046-222 37 05
Susanne.Akesson@biol.lu.se

Spårning av fåglars rörelser i marina kustnära och pelagiska områden av Östersjön. Flyttning och födosök hos silltrut och sillgrissla vid Stora Karlsö.
Tom Evans (1)
Doktorand, Biologiska Institutionen/Evolutionär Ekologi
046-222 31 72
Tom.Evans@biol.lu.se

Delfin, SONAR, ekolokalisering
Josefin Starkhammar (3)
Tekn. Dr., Institutionen för Mätteknik och Industriell Elektroteknik
046-222 75 27
josefin.starkhammar@elmat.lth.se

Sinnesbiologi och sinnesekologi
Eric Warrant (3)
Professor, Biologiska Institutionen/Funktionell zoologi
046-222 93 41
Eric.Warrant@biol.lu.se

Sinnesbiologi och sinnesekologi
Dan-E Nilsson (3)
Professor, Biologiska Institutionen/Funktionell zoologi
046-222 93 45
Dan-E.Nilsson@biol.lu.se

 

Fågel

Nationella och internationella sjöfågelinventeringar, Havsbaserad vindkraft och fåglar, Fåglarnas roll i marina ekosystem, Sjöfåglar som bioindikatorer
Leif Nilsson (3)
Dr., Biologiska institutionen, Biodiversitet
046-222 37 09
leif.nilsson@biol.lu.se

 

Fisk

Fisk, beteende, ekosystem, förvaltning
Anders Nilsson (3)
Professor, Biologiska institutionen, Akvatisk ekologi
046-222 83 65
anders.nilsson@biol.lu.se

Anders Persson
Docent, Biologi/Akvatisk ekoogi
046-222 83 67
Anders.Persson@biol.lu.se

 

Plankton

Växtplankton, algblomningar, algers livscykler, populationsgenetik, populationsgenomik, dinoflagellater, raphidophycéer (nålalger)
Karin Rengefors (1)
Professor, Biologiska institutionen, Akvatisk ekologi
046-222 84 27
Karin.Rengefors@biol.lu.se

Harmful Algal blooms (giftiga algblomningar i havet), marine parasites, sexuality in marine microeukaryotes, population genetic structure, speciation, Meiosis, mitosis, gene expression, life cycle, genetic structure of parasites and microalgae
Rosa Figueroa (1)
Assistant professor, Biologiska institutionen, Akvatisk ekologi
Rosa.Figueroa@biol.lu.se

Marina plankton, giftiga algblomningar, övergödning, invaderande plankton, klimatförändring, cyanobakterier, löst organiskt material, kiselalger, dinoflagellater
Per Carlsson (1)
Lektor, Biologiska institutionen, Akvatisk ekologi
046-222 84 35
per.carlsson@biol.lu.se