lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Expertlista

Kontakta våra experter om du har frågor som berör vår forskning med anknytning till kust och hav!

Efter var person på expertlistan står en siffra:
(1) betyder expert på sitt eget forskningsområde/mindre, specialinriktat projekt
(2) betyder expert/kontakt för ett större, övergripande projekt eller forskningsområde
(3) betyder allmän expert för ett större ämnesområde


Havsportalens experter/kontaktpersoner hittas under dessa rubriker:

Påverkan från Land

Stora Miljöhot (orsaker och effekter)

Kust, Hav och Människa

Havet genom tiderna

Djur, Växter och Ekosystem