lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Teknisk Vattenresurslära

Webbplats

Kontaktpersoner

Allmän beskrivning

Avdelningen för Teknisk Vattenresurslära (TVRL) täcker ämnesområden som hydrodynamik, hydrologi and geohydrologi. Forskningen bedrivs inom sex olika delområden: kustnära fysikaliska processer, fysisk limnologi, urbanhydrologi, deponiers hydrologi, transport i den omättade markzonen och regional hydrologi. Forskningen är tämligen grundforskningsbetonad med syfte att beskriva processerna i naturen på ett hydrodynamiskt korrekt sätt. Forskningen är i huvudsak orienterad mot fysikaliska processer, men omfattar till viss del även hydrokemi. Verksamheten inom kustnära processer fokuserar på modellering av vågor, strömmar, vattenstånd, sedimenttransport samt morfologiska och morfodynamiska processer.

Kustgruppen inom TVRL är ledande i Sverige med avseende på forskning om kustnära fysikaliska processer. Bland forskningsområdena kan nämnas: generering och transformering av havsvågor, inlet-processer, kusterosion, kustskydd, integrerad kustzonsplanering, översvämning av kustnära områden, fartygsgenererade vågor, vattenomsättning i kustområden samt inverkan av klimatförändringar. Förutom bidrag ifrån nationella forskningsfinansiärer kommer de största bidragen ifrån EU och US Army Corps of Engineers. Grupper är eller har varit med i flera EU-projekt: BASYS, SAFE, PACE, HUMOR, FLOODsite, and ENCoRA. Gruppen har huvudsakligen arbetat med utveckling av numeriska kustmodeller i snart 30 år. Sedan 1985 bedrivs detta arbete i nära samarbete med US Army Corps of Engineers. Kustlinjemodellen GENESIS och profilutvecklingsmodellen SBEACH, som båda utvecklats här, utgör state-of-the-art inom deras respektive domäner och är officiellt antagna som US Army Corps of Engineers modeller. Som sådana används de av tusentals studenter, forskare, konsulter och planerare i hela världen i syfte att analysera och lösa deras praktiska kustproblem.