lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Teknisk geologi

Webbplats

Kontaktpersoner

Allmän beskrivning

Sedan 80-talets mitt arbetar vi på Teknisk geologi LTH med bland annat undervattensteknik. Vi koncentrerar oss här på metod- och teknikutveckling för kustnära mätning. övervakning och kartering. Detta av flera skäl. Dels är detta område av havet utsatt för ett hårt tryck från människor och vår verksamhet, dels är teknikområdet tyvärr lite försummat.

Vi arbetar ofta och gärna tillsammans med andra organisationer, företag och forskningsinstitutioner, i både kortare och längre projekt som kan handla om kartering, utveckling av metoder och utrustning eller utredningar. Vi har också mer publikt inriktad verksamhet, se t.ex. webbplatserna för Havsresan (2005) eller Vårt Marina Arv (2008).

Det vi helst vill göra är att utveckla ny teknik och bättre metoder för allehanda ändamål. Tekniken som sådan är ju neutral och kan användas i många sammanhang. En släpvideoutrustning kan t.ex. användas för att göra kartor äver bottenvegetation, för att leta vrak eller för att finna en ledning på botten, och samma resonemang gäller för de flesta andra instrument.

Ett annat aktuellt område vi intresserar oss för är automatiska mätstationer och autonoma system för miljöövervakning i havet.

Teknisk geologi

Adress
Box 118
221 00 Lund

Telefon
+46 46 222 4958

Fax
+46 46 222 9127

Organisatorisk tillhörighet
LTH, Institutionen för elektrisk mätteknik, Teknisk geologi