lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Matematisk statistik

Allmänt

Vår specialitet är slumpens matematik, vilket innebär att vi analyserar det lagbundna i den variation som kännetecknar det mesta i naturen. Inom Havsportalen är det naturligtvis havets nyckfullhet vi studerar. Eftersom vädret spelar en stor roll för vad som händer på havet är också väderförändringar och klimatförändringar statistiskt intressanta.  

Våra havsspecialiteter är:

  • Extremvärden och riskanalys
  • Spatio-temporal statistisk modellering bland annat i samband med fjärranalys
  • Beräkning och simulering med marina tillämpningar

Mycket av det vi gör rör sig in kombinationen av statistik, marin teknik, väder och försäkring och det finns samlat inom det europeiska nätverket SEAMOCS.

Projekt

  • Extremvärden och riskanalys
  • Spatio-temporal modellering
  • Marina tillämpningar
  • Beräkning och simulering

Matematisk statistik

Adress
Box 118
221 00 Lund

Telefon
+46 46 222 8550

Fax
+46 46 222 4623

Organisatorisk tillhörighet
LU och LTH, gemensamma institutioner / matematikcentrum / Matematisk statistik