lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Geologi

Webbsida

Kontaktpersoner

Listan kommer att uppdateras

Allmänt

Vid Geologiska institutionen arbetar vi med havsmiljön i olika tidsperspektiv, speciellt kring interaktionen mellan klimatet och havsmiljöer bakåt i tiden, och perspektivet sträcker sig över miljontals år fram till idag.
Vi arbetar med en rad olika marina havsområden, ett stort fokus är på Östersjöns utveckling och på dagens miljötillstånd i Östersjön och Västerhavet. Vi använder oss av marina avsättningar som miljöarkiv och dess geokemiska sammansättning och innehåll av olika mikroorganismer för att skapa oss en sammansatt bild av forna tiders havsmiljöer. 

Geologiska institutionen

Adress
Sölvegatan 12
223 62 Lund

Telefon
+46 46 222 4040
+46 46 222 4419

Organisatorisk tillhörighet
LU, Naturvetenskap, Geologiska institutionen