lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Centrum för Analys och Syntes

Kontaktpersoner

Allmän beskrivning

Vi har analytisk kompetens rörande spåranalys av förorenade vatten och sediment med avseende på metaller såväl som diverse organiska föroreningar i komplexa matriser inklusive läkemedel i bland annat avloppsvatten. Vi arbetar också med att utröna hur miljö och gener styr detta.

Centrum för Analys och Syntes

Adress
Box 124
221 00 Lund

Telefon
+46 46 222 0000

Fax
+46 46 222 4002

Organisatorisk tillhörighet
LU och LTH, Gemensamma institutioner/Kemicentrum/Kemiska institutionen/N/Centrum för Analys och Syntes