lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Brandteknik och riskhantering

Webbsida

Kontaktpersoner

Allmän beskrivning

Risker, sårbarhet och svåra påfrestningar

  • FRIVA-projektet 2004-1010
  • Hav och extremt väder
  • Hamnen som kritisk infrastruktur
  • Inträffade olyckor och incidenter
  • Krisberedskapsmyndigheten (KBM)

Havet som transportsystem - kritisk infrastruktur

  • Helsingborgs kommun
  • Risk- och sårbarhetsanalys med hamnen i centrum för kommunens transportsystem

Säkerhet och olyckor

  • Inträffade olyckor och incidenter
  • Universitetet i Stavanger, Haverikommissioner i de nordiska länderna
  • Olycksgranskningsmetoder

Brandteknik och riskhantering

Adress
Box 118
S-221 00 Lund

Telefon
+46 46 222 7360

Fax
+46 46 222 4612

Organisatorisk tillhörighet
LU, LTH, Bygg- och miljöteknik, Brandteknik och riskhantering