lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Bioteknik

Webbsida

www.biotek.lu.se

Kontaktpersoner

Allmän beskrivning

På avdelningen för bioteknik utvecklas miljö(bio)tekniska lösningar på reningstekniker för olika typer av förorenade vatten. Centralt är att finna lösningar som uppfyller kraven på kostnadseffektivitet, god rening samt är ett miljövänligt reningsalternativ.

Två huvudspår bedrivs dock inom miljögruppen på Bioteknik i nuläget:
•    Rening av textilfärger: biologiska samt kemiska metoder kombineras för att uppnå fullständig nedbrytning av giftiga azofärger från textilvattenindustrin som har sin dominerade produktion i Indien/Bangladesh.
 
•    Adsorption av läkemedelsrester, tungmetaller och/eller metaller: produktion och utvärdering av adsorbenter för läkemedelsrester, kadmium och arsenik från bl.a.  industrivatten, avloppsvatten, dricksvatten och rötrester (med avseende på kadmium). Våra adsorbenter baseras helt eller delvis på nanoteknik eller så kallade molekylära imprintade polymerer (MIPar).

Bioteknik

Adress
Box 124,
22100 Lund

Telefon
046-222 48 18

Fax
046-222 47 13

Organisatorisk tillhörighet
LU, Naturvetenskap, Kemicentrum, Kemiska institutionen, (KILU) Centrum för tillämpade biovetenskaper (CALS)
Naturvetenskap / Gemensamma institutioner för naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna / Kemicentrum / Kemiska institutionen / Avdelningar vid kemiska institutionen som tillhör tekniska fakulteten /