lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Akvatisk ekologi

Kontaktpersoner

Allmän beskrivning - kommer att uppdateras

Vi forskar på vitt skilda ämnen såsom mikroskopiska planktons ekologi, bakterier och humusämnen i sjöar och hav samt faktorer som påverkar förekomsten av unga torskar

Emma arbetar huvudsakligen med bakteriell omsättning av organiskt kol. Löst organiskt kol i akvatiska miljöer utgör ett av planetens största kolförråd och bakteriell omsättning av detta material ett av de största flödena i kolcykeln. Jag undersöker bland annat

-betydelsen och funktionen av olika källor till organiskt material (växtplankton, makrofyter, terrester avrinning, atmosfärsik deposition)

-vilken roll terrestert kol spelar i Östersjön

-hur temperatur och näring reglerar bakteriell kolomsättning (Medelhavet, Arktis)

-vilken roll bakteriesamhällets struktur spelar för omsättningen av organiskt kol

-orsaker till den pågående brunifieringen av sjöar och rinnande vatten och den ökade tranporten av organsikt kol till Östersjön som följer därmed

Jessica och Ville studerar ff a effekter av brunifieringen på temperatur och syrgas, växtplankton och undervattensvegetation

Karin arbetar med växtplanktonekologi, speciellt med gruppen dinoflagellater vilka orsakar giftiga algblomningar. Specifikt arbetar hon med livscykeltransitioner och hur miljö och gener styr detta