lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

AgriFood Economics Centre

Webbsida

Kontaktpersoner

Staffan Waldo, Staffan.Waldo@slu.se
Johan Blomquist, Johan.Blomquist@slu.se
Cecilia Hammarlund, Cecilia.Hammarlund@agrifood.lu.se

Allmän beskrivning

AgriFood gör kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeriområdet samt landsbygdsutveckling på uppdrag av regeringen. Verksamheten är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds universitet. Syftet är att ge regering och riksdag vetenskapligt underbyggda underlag för strategiska och långsiktiga beslut.

Fisket är idag kraftigt reglerat för att styra näringen mot en långsiktigt hållbar utveckling, men trots detta minskar bestånden och fisket befinner sig i kris. En anledning är förvaltningsåtgärder som inte tar hänsyn till hur fiskaren anpassar sitt fiske utifrån nya förutsättningar. De anställda på AgriFood är huvudsakligen nationalekonomer och problemen i fisket studeras därför med ekonomiska analysverktyg. Exempel på frågor av intresse är integrerade biologiska och ekonomiska modeller, ekonomisk lönsamhet, fiskekapacitet, flottans struktur, konkurrenskraft, handel, miljöaspekter, fritidsfiske, m.m.

Agrifood Economics Centre

Adress
Box 730
220 07 Lund

Telefon
+46 46 222 07 80

Fax
+46 46 222 07 99

Organisatorisk tillhörighet
Samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och Institutet för Livsmedelsekonomisk analys vid Lunds universitet