lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Inbjudan till bidrag

BIDRAGSFORMAT

 1. Presentation
  30 minuter inklusive tid för frågor och diskussion. Krav på skriftligt fulltextbidrag om 1500-3000 ord i förväg.
 2. Rundabordsdiskussion
  45 minuter. Kort inledning av diskussionsledaren. Krav på skriftlig text om 1000-2000 ord i förväg. Texten behöver ej vara fulltext utan kan vara i form av en introduktion, bakgrund eller sammanfattning.
 3. Podcastsession
  En 5-minuters stand-alone podcast eller screencast skall produceras och kommer att visas under konferensen. Med stand-alone menar vi att den inte kräver att ni introducerar den när den visas. Det kommer inte vara utrymme för frågor i direkt anslutning till visningen, mer än de som står bakom bidraget presenteras så deltagarna kan ställa frågor senare. Krav på skriftlig text om 1000-2000 ord i förväg. Texten behöver ej vara fulltext utan kan vara i form av en introduktion, bakgrund eller sammanfattning.

 
FÖRSLAG TILL BIDRAG SKALL INNEHÅLLA

 • Titel - ej över 15 ord.
 • Författare och institution (lärosäte om ej LU) - ange kontaktinformation för samtliga medverkande författare.
 • Typ av bidrag (presentation, rundabordsdiskussion eller podcastsession).
 • Språk (skandinaviskt språk eller engelska).
 • Sammanfattning (max 400 ord).

Skicka bidragsförslaget till Lisbeth Tempte (Lisbeth.Tempte@kansli.lth.se) senast torsdag 10 september 2015 (men ni får gärna skicka in ert bidrag innan sommaren:-)


URVALSKRITERIER

 • Bidragets relevans och generaliserbarhet för konferensdeltagarna.
 • Bidragets potential att skapa seriös diskussion kring undervisning och lärande.
 • Bidragets förankring i pedagogiska resonemang och relevanta publikationer.
 • Bidragets utnyttjande av systematiska iakttagelser och analytisk ansats.

 

FULLTEXT FÖR ACCEPTERADE BIDRAG

 • 1500-3000 ord för presentationer. Texten skall vara fulltext.
 • 1000-2000 ord för roundtables och podcastsessioner. Texten behöver ej vara fulltext utan kan vara i form av en introduktion, bakgrund eller sammanfattning.
 • Språk (skandinaviskt språk eller engelska).
 • Använd följande mall och dess instruktioner: LUkonf2015_mall.docx

Skicka fulltexten till Lisbeth Tempte (Lisbeth.Tempte@kansli.lth.se) senast måndag 26 oktober 2015 (ange ämnesrad: LU-konferens 2015, fulltext).

Utvecklingskonferens 15

LU:s femte högskolepedagogiska utvecklingskonferens
26 november 2015 på LTH

Konferensposter (pdf)

Inbjudan (pdf)

Program (pdf)

Tidtabell

1 APRIL
Inbjudan att lämna in förslag till bidrag börjar skickas ut (pdf)

1 SEPTEMBER
Anmälan öppnar (Inbjudan.pdf)

TOR 10 SEPTEMBER
Sista dag att lämna förslag till bidrag (max 400 ord)

LÖR 26 SEPTEMBER
Besked om bidrag accepteras

MÅN 26 OKTOBER
Sista dag för slutlig fulltext av accepterade bidrag (1500-3000 ord för presentationer och 1000-2000 ord för rundabordsdiskussioner och podcasts)

TIS 10 NOVEMBER
Sista dag för anmälan (Inbjudan.pdf)

TOR 26 NOVEMBER
Konferens!