Utvecklingskonferensen för Sveriges Ingenjörsutbildningar 2009

Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar är en nationell konferens specifikt för ingenjörsutbildning och en utvecklingsmötesplats för alla högskolor och universitet som utbildar ingenjörer i Sverige. Målgrupperna är lärare, aktiva inom programledningar samt pedagogiska utvecklare inom ingenjörsutbildning:

FÖR LÄRARE
Du är lärare inom ingenjörsutbildning.

FÖR AKTIVA INOM PROGRAMLEDNING
Du har en roll inom programledning, exempelvis som programansvarig, administratör, studievägledare eller studentrepresentant.

FÖR PEDAGOGISKA UTVECKLARE
Du arbetar med pedagogisk utveckling av ingenjörsutbildning och/eller är aktiv inom den högskolepedagogiska utbildningen av lärare inom ingenjörsutbildning.

Länk till konferenshemsidan

 

HUVUDANSVAR/HISTORIK

Huvudansvaret för Utvecklingskonferensen ligger på de nationella organen RET/TUF-gruppen för civilingenjörsutbildning tillsammans med Samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildningar. De utser konferensarrangör för att garantera kvalitet och spridning för konferensen. Den första Utvecklingskonferensen gavs 2008 på KTH och planeras framöver arrangeras vartannat år (udda år) som ett komplement till de redan väletablerade konferenserna NU-konferensen (den nationella utvecklingskonferensen för alla utbildningsområden som SUHF ansvarar för) och LTHs Pedagogiska Inspirationskonferens som båda arrangeras vartannat år (jämna år).

Detaljerat program (slutligt, version 2009-11-20)

 

1. PLENUMSESSIONER

Öppningssession:

Huvudtalarsession:

Avslutningssession:

2. PARALLELLA SESSIONER

Parallella sessioner 1:

Parallella sessioner 2:

Parallella sessioner 3:

3. RUNDABORDSSESSIONER

Sidansvarig: roy.andersson@cs.lth.se | 2015-11-06