Swednet 2011

Swednets årskonferens 2011 arrangeras gemensamt av Lunds universitets tre högskolepedagogiska utvecklingsenheter CED, Genombrottet LTH och MedCUL.

Swednet är ett svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning som arbetar med att synliggöra, sprida och stimulera pedagogiskt utvecklingsarbete inom universitet och högskola både nationellt och internationellt.

Läs mer om Swednet här!

 

Detaljerat program

Abstraktsamling till de parallella sessionerna

Keynote av Bjørn Stensaker

Rapporten som ligger till grund för Mårtensson & Roxå: Vad kännetecknar starka akademiska utbildningsmiljöer?

 

Översiktligt program:

Onsdag 4 maj 2011 (Studiecentrum LTH)
12.00-13.00 Möjlighet att äta lunch med andra deltagare på egen bekostnad i Studiecentrums café

13.00-18.00 Forskningsdag (inkl fika)

 

Torsdag 5 maj 2011 (E-huset LTH)
08.30-09.00 Registrering

09.00 Konferensen öppnas

09.15-10.15 Keynote av Bjørn Stensaker (professor vid

Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo): "Pedagogical development - from educational to organisational development"

 

10.15-10.45 Kaffe

10.45-12.15 Parallella sessioner 1+2

12.15-13.00 Lunch

13.00-13.30 Historisk betraktelse av Eva Åkesson och Eva Falk Nilsson:

"Framväxten av den pedagogiska utbildningen för universitetets lärare"

 

13.30-15.15 Parallella sessioner 3+4

15.15-15.45 Kaffe

15.45-17.00 Framtidspanel: Lars Haikola, SUHF-representant, Bjørn Stensaker, Stefan Lindgren, Klara Bolander-Laksov, Åsa Lindberg-Sand (moderator)

19.00- Konferensmiddag

 

Fredag 6 maj 2011 (Studiecentrum LTH)
09.00-13.00 (ca) Swednets årsmöte som inleds med framåtblickande
av Klara Bolander-Laksov (inklusive fika)

13.00 Möjlighet att äta avslutningslunch (beställd lunchmacka, se
anmälan)

Länk till konferenshemsidan

Sidansvarig: roy.andersson@cs.lth.se | 2015-11-06