Publikationer

Vi på Genombrottet är aktiva inom den högskolepedagogiska forskningen och skriver artiklar inom högskolepedagogik och deltar i konferenser världen över.

Här hittar du våra artiklar, konferensbidrag etc.

Genombrottet ger också regelbundet ut nyhetsbladet Lärande i LTH.

Här hittar du alla nummer av Lärande i LTH.

Genombrottet har tillsammans med Engineering Education en nyligen startad rapportserie inom högskolepedagogik.

Här hittar du våra rapporter.

I våra pedagogska kurser görs pedagogiska projekt och rapporterna från dessa projekt, samt konferensbidragen på vår Högskolepedagogiska utvecklingskonferens finns samlade i en sökbar databas.

Här hittar du databasen med lärarnas projektrapporter och konferensbidrag.

Aktuella publikationer

Rapport nr 2, december 2015: Så utvecklas teknologers kommunikativa kompetens – LTH-lärares erfarenheter av kommunikationsundervisning (EQ11-projekt), Susanne Pelger, PLUS (Pedagogik-, Lärande- och Utvecklingsstöd) Naturvetenskapliga fakulteten, & Sara Santesson, Institutionen för kommunikation och medier.

Sidansvarig: roy.andersson@cs.lth.se | 2018-12-10