Proceedings 2018

10:e Pedagogiska inspirationskonferensen 6 december 2018


Keynote:

Universell utforming som pedagogisk strategi og rammeverk for inkludering (ppt-handout)
E Olaussen, K Knarlag

Rekommenderad Youtubevideo kring flipped classroom och inkludering:
https://www.youtube.com/watch?v=cNqhwxg0D6A

 

Presentationer:

Kontinuerlig examination via automaträttade webbquizzar
F Wikström

Sommarinläsning med lärarstöd: uppmuntran och vägledning
P Persson, A Axelsson

How can we make teaching more inclusive?
B Rydeman, H Eftring, P-O Hedvall

What influences teachers to develop their pedagogical practice?
P Warfvinge, T Roxå, J Löfgreen

Valid, scalable, authentic, on-site, digital, individual assessment of programming skills
T Husfeldt

Experiential Learning Theory as a Teaching Method in Climate Smart Architecture and Urban Design
M W Yahia

Expanding Architecture : Critical perspectives from within a school of architecture
S Kopljar, E Nilsson, I Sandström

Certifiering av icke-tekniska ingenjörskompetenser, går det?
C Lindholm, M Lilja, C Nyberg, Y Oscarsson

Memory Work as a methodology for evaluating learning in online environments
L Palle Andersen

A Self-Sustaining Model for Peer-to-Peer Engineering Education Among Children in Low Resource Environments
H Pigot

Gender and equality sensitive situations in teaching – can we detect and manage them as they happen?
A Wierzbicka, J Borell

Våta laborationer i Bioteknik- och Kemiteknikprogrammen – uppnås önskade laborationsfärdigheter?
J Schelin, M Sandahl

Måluppfyllelse, progression och kvalitetsarbete
P Andersson

Lessons of Feedback in Higher Education in Sweden
P Persson, S Marr, K Hjort, A Rana, A Mendoza

Introduktion av datorbaserade beräkningshjälpmedel på grundnivå i ingenjörsutbildningarna
M Hermann

Visuell kommunikation – ett verktyg för kompetensöverföring och kreativ utveckling
M Widell Blomé

Teaching international students: How do we integrate their international experiences?
S Arvidsson

Article Incubator: building interdisciplinary academic writing skills amongst PhD students
J Palm, J Luth Richter, S Curtis, B Wickenberg, H Schoonover

How to (and why) use Python to teach introductory Calculus
J-F Olsen

Vad räknas som belägg för studenters måluppfyllelse?
M Alveteg, R Larsson, E Leire, JO Malm, J Mauritsson, S Nilsson, P Nordbeck, LH Ståhl
 
 

Roundtable:

Utveckling av grundkursen i VA-teknik med hjälp av digitala pedagogiska verktyg
K Jönsson, H Aspegren, Å Davidsson, M Cimbritz

High Quality Assessment and Measurement of Competency in Engineering Education
T Braun, S Loewe, N Wagener-Böck, F Willicks

Moodle som stöd för aktivt lärande
A Axelsson, S Nilsson

Blended learning – mixed outcome?
G Lidén, M Galbe, M Grimsberg, H Svensson

Tydligare mål och förväntningar i projektbaserade kurser
D Motte, L Jensen, H Eftring, K Elner-Haglund, K Rassmus-Gröhn, A Sjögren

Inte bara flum: hur Sceniskt framförande i föreläsningar påverkar LTHs lärare
J Löfgreen, H Leander, Ö Andersson, M Cimbritz, C Isaxon, D Motte, M Lindstedt, D Anevski, C Bertacchi Uvo, J Mauritsson, K Sernhed

 

 

Sidansvarig: roy.andersson@cs.lth.se | 2018-12-07