lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTHs Pedagogiska Inspirationskonferens

LTHs Pedagogiska Inspirationskonferens är en regelbunden konferens för att öka möjligheterna till samverkan och till utbyte av pedagogiska erfarenheter lärare emellan. Konferensen har funnits sedan 2003 och arrangeras av Genombrottet, LTHs pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet.

Med utgångspunkt i det stora intresset för LTHs Pedagogiska Inspirationskonferens arrangerar Lunds Universitet sedan 2007 en universitetsgemensam utvecklingskonferens vartannat år och LTHs egen Pedagogiska Inspirationskonferens kommer då bara att arrangeras de åren den universitetsgemensamma konferensen inte går. 


10:e Pedagogiska Inspirationskonferensen 6 december 2018:

 • Call for papers
  — bidrag lämnas senast 13 september (ca 300 ord)
  — antagna bidrag meddelas senast 4 oktober
  — fulltext (ca 1300 ord) skall föreligga senast 1 november (instruktioner och mallhänvisningar finns i det mail alla accepterade konferensbidrag får, skickat till bidragsinlämnaren)
 • Inbjudan
 • Anmälan (senast 22 november)
 • Program
 • Proceedings
 • Frågor kring konferensen besvaras av Lisbeth Tempte och Roy Andersson.Proceedings från tidigare inspirationskonferenser:

 

Utvecklingskonferens LU:

(Utvecklingskonferenser har hållits 2007, 2009, 2011 och 2013 också, men de hemsidorna har tyvärr gått förlorade vid serverändringar vid LU.)

Aktuella konferenser

NU2018, 9-11 oktober 2018 i Västerås (deadline för bidrag 1 april 2018)

ISSOTL18, 24-27 oktober 2018 i Bergen, Norge (deadline för bidrag 1 april 2018)

LTHs 10:e Pedagogiska Inspirationskonferens, 6 december 2018 (deadline för bidrag 13 september 2018)

EuroSoTL juni 2019 i norra Spanien.

LU:s sjunde högskolepedagogiska utvecklingskonferens, hösten 2019

Den 7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, hösten 2019