LTHs Pedagogiska Inspirationskonferens

LTHs Pedagogiska Inspirationskonferens är en regelbunden konferens för att öka möjligheterna till samverkan och till utbyte av pedagogiska erfarenheter lärare emellan. Konferensen har funnits sedan 2003 och arrangeras av Genombrottet, LTHs pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet.

Med utgångspunkt i det stora intresset för LTHs Pedagogiska Inspirationskonferens arrangerar Lunds Universitet sedan 2007 en universitetsgemensam utvecklingskonferens vartannat år och LTHs egen Pedagogiska Inspirationskonferens kommer då bara att arrangeras de åren den universitetsgemensamma konferensen inte går. 

Proceedings från LTHs Pedagogiska Inspirationskonferens utges med ISSN 2003-377X och eISSN 2003-3761.


10:e Pedagogiska Inspirationskonferensen 6 december 2018:Proceedings från tidigare inspirationskonferenser:

 

Utvecklingskonferens LU:

(Utvecklingskonferenser har hållits 2007, 2009, 2011 och 2013 också, men de hemsidorna har tyvärr gått förlorade vid serverändringar vid LU.)

Aktuella konferenser

LTH:s 11:e Pedagogiska Inspirationskonferens, prel 2021

EuroSoTL2021 17-18 juni 2021 i Manchester, England (deadline för bidag 29 januari 2021)

LU:s åttonde högskolepedagogiska utvecklingskonferens, hösten 2021

Den 8:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, hösten 2021

Sidansvarig: roy.andersson@cs.lth.se | 2018-12-07