Undervisning för aktivt lärande

Undervisning för aktivt lärande är en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen vid LTH. Kursen vänder sig till personer som vill utveckla sin kunskap i hur aktiva lärformer och digitala verktyg kan användas för att främja studenters lärande.

Kursupplägg
Kursen har ett antal schemalagda träffar (se sep schema), samt ett utvecklingsprojekt baserat på den egna praktiken. Den sista träffen är en avslutande samling med presentation av utvecklingsprojektet. Mellan träffarna förekommer inlämning av deluppgifter inför utvecklingsprojektet. Deluppgifterna samt utvecklingsprojektet ska bygga på utvalda, samt självvalda vetenskapliga artiklar.

För godkänt på kursen krävs närvaro vid åtminstone 80 % av den schemalagda tiden, godkänd inlämning av deluppgifter samt slutpresentation av utvecklingsprojektet.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs normalt examen på grundnivå, samt genomgången högskolepedagogisk introduktionskurs eller motsvarande.

Omfattning
Kursen motsvarar 2 veckors arbete. 

Kursplan

Kursledare

  • Anna Axelsson, anna.axelsson@cs.lth.se, Datavetenskap/LTH och Genombrottet/LTH.
  • Sandra Nilsson, sandra.nilsson@cs.lth.se, Datavetenskap/LTH och Genombrottet/LTH.

Anmälan

Anmäl dig här:
(Anmälan stängs 2020-02-10)

Schema VT2020

Kursens schemalagda träffar:

27 feb, 13:15-16:30 SC: Brunnen

5 mars, 13:15-16:30 E:1408 

29 april, 13:15-16:30 E:1408 

8 Juni, 9:15-12 E:1408

Upplysningar

Lämnas av kursledarna (se nedan)

Sidansvarig: roy.andersson@cs.lth.se | 2019-10-30