lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Sceniskt framförande i föreläsningar

Teaterhögskolan i Malmö i samarbete med Genombrottet erbjuder en spännande kurs för lärare på LTH! Föreläsningssituationen har många likheter med den sceniska situationen på teatern. Föreläsningspodiet är en estrad och föreläsningssalen är ett sceniskt rum. Det finns flera kopplingar mellan undervisning och teater, och vi vill ge dig som lärare på LTH chansen att upptäcka nya verktyg och utveckla din egen stil i undervisningssituationer.

Kursupplägg
I helgrupp, halvgrupp samt enskilt kommer du att få undersöka föreläsningssituationen med några av skådespeleriets, teaterns, medel och arbetsmetoder. I form av övningar, improvisationer och ämnesteknik inom områden som röst, kropp och scenisk gestaltning kommer din föreläsningsteknik att prövas, medvetandegöras och berikas. Även områden och ämnen som dramaturgi, berättarteknik, publikkontakt och textanalys kommer att beröras i varierande grad. Enskild handledning och konkret feedback ingår som ett moment i kursen. En slutlig återkoppling sker även efter att du haft möjlighet att arbeta i föreläsningssituationen efter huvuddelen av kurstiden. Förutom de schemalagda undervisningstillfällena förväntas du förbereda vissa moment samt reflektera på enskild tid. Språk i undervisning och övningar är svenska. Kursen är skapad för att ge dig en möjlighet till personlig utveckling och en möjlighet att testa fritt utan risk.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs läraranställning vid LTH. Föreläsningsmomentet ska vara en levande och aktiv del av din lärargärning. Ingen erfarenhet av teater krävs.

Omfattning
Den totala omfattningen av kursen motsvarar 1,5 veckors arbete och du ska kunna delta i kursens samtliga moment. Kursen ger inga högskolepoäng och är inte högskolepedagogiskt behörighetsgivande.

Efter kursens slut erbjuds alla deltagare möjlighet att skriva en pedagogisk reflektion om kursen som motsvarar en veckas arbete i den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen.

Kursledare

 • Jennifer Löfgreen, Jennifer.Lofgreen@lth.lu.se, Universitetsadjunkt vid Genombrottet/LTH och AHU/HT. Kursansvarig från LTH och kontakperson.
 • Harald Leander, Kursledare från Teaterhögskolan i Malmö.

Donation
Denna unika kurs har kunnat skapas med hjälp av donation från Karl-Axel Granlund, styrelseordförande för Volito AB.

Anmälan

Anmäl dig här: https://goo.gl/forms/VRDkLSAtYgXPZMz23

Det är fortfarande plats i kursen! Vi tar emot anmälningar tills kursen är fylld (först i kvarn).

Schema hösten 2018

 • 11/9 kl 10.00-15.00
  Kursintroduktion och uppstart   
 • 11/10 kl 10.00-15.00
  Skådespelarens teknik och metod  
  OBS! Ändrad datum  
 • 16/10 kl 10.00-15.00
  Den sceniska föreläsningen I (Gr 1)
  eller
  18/10 kl 10.00-15.00
  Den sceniska föreläsningen I (Gr 2)
 • 6/11 kl 10.00-15.00
  Den sceniska föreläsningen II (Gr 1)
  eller
  7/11 kl 10.00-15.00
  Den sceniska föreläsningen II (Gr 2)  
 • 19–22/11
  Enskild handledning enl ö k, 1 h per deltagare
 • 5/12 kl 10.00-15.00
  Sammanfattning, avslutning
 • 14–25/1 2019
  Enskild vidareledning enl ö k, 1 h per deltagarePlats meddelas de antagna.

Upplysningar

Lämnas av kursledarna (se nedan)