Projektbaserad kollegiekurs – Effective use of video

Projektbaserad kollegiekurs – Effective use of video vänder sig främst till lärare på Institutionen för Bygg & Miljö. 

Kursen syftar till att ge möjlighet att tillsammans utveckla undervisningen på institutionen med studenternas lärande i fokus. Ett annat viktigt mål är att stärka det pedagogiska samtalet på institutionen genom att lärarna inom kursen gemensamt fördjupar sig i pedagogiska frågeställningar. 

Kursupplägg
Kursens huvuddel är ett projektarbete, som genomförs i grupp och som behandlar en pedagogisk frågeställning som kan hanteras med användning av video. Projekten rapporteras muntligt, visuellt och skriftligt inom kursen. Den visuella dokumentationen är de videor som producerats inom ramen för kursen. Den skriftliga rapporten syftar till att dokumentera projektets pedagogiska utgångspunkt, teoretisk grund för de val som har gjort vid utformningen av videoprojektet, samt en reflektion för över de pedagogiska effekterna av projektet.

Kursen innehåller fem sammankomster:

1. Introduktion, exempel, litteraturen, olika tekniker, eget projekt (26/1 2018)

2. Utveckling av eget projekt, IP, distribution, utvärderingsmetoder. (februari)

3. Genomgång av dittills genomförda projekt. (mars)

4. Teoretisk fördjupning. Videostudion. (april)

5. Filmfestival, pedagogiska observationer och effekter, utvärdering. (juni)

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs normalt examen på grundnivå.

Omfattning
Kursen motsvarar 2 veckors arbete.

Kursledare för kursomgången

Sidansvarig: roy.andersson@cs.lth.se | 2018-02-02