lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Högskolepedagogisk kurs för adjungerade lärare

Högskolepedagogisk kurs för adjungerade lärare är en kurs inom den behörighetsgivande högskole­pedagogiska utbildningen vid LTH. Kursen är en variant av LTHs översiktskurser i högskolepedagogik och riktar sig till adjungerade lärare, som har sin huvudsakliga verksamhet i näringsliv och myndigheter utanför universitetsverksamheten.

Kursen syftar till att introducera deltagarna i ett tänkande kring universitets­pedagogiska frågor och därmed öka deras förmåga att fatta beslut i undervisningen som gagnar studenters lärande. Kursen syftar också till att ge en pedagogisk grund att bygga vidare på som akademisk lärare och handledare i samverkan med andra LTH-lärare. Särskild vikt läggs på att den adjungerade läraren relaterar sin specialkompetens till studenters och doktoranders lärande.

Kursupplägg
Kursen inleds med en halvdagsträff där bl a grundbegreppet konstruktivt samordnad undervisningsplanering introduceras. Detta åtföljs av två träffar, vilkas tidpunkter förhandlas vid kursstarten (deltagarantalet förväntas litet). Kursen utmynnar i att deltagaren i skrift analyserar konsekvenserna av den egna undervisnings-/handledningspraktiken i relation till pedagogiskt teori och till sin specialistkompetens. För att kompensera de adjungerade lärarnas begränsade fysiska närvaro på LTH används en webbplattform för kurskommunikation.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att man är eller ska bli anställd som adjungerad lärare vid LTH.

Samtliga adjungerade lärare vid LTH har tillträde till kursen (ingen platsbegränsning). Inga andra lärare antas till kursen.

Omfattning
Kursen motsvarar 1 veckas arbete.

Kursledare

  • Anders Ahlberg, Anders.Ahlberg@lth.lu.se, universitetslektor och pedagogisk konsult vid Genombrottet/LTH
  • Roy Andersson, Roy.Andersson@cs.lth.se, universitetslektor vid Datavetenskap/LTH och pedagogisk konsult vid Genombrottet/LTH
  • Thomas Olsson, Thomas.Olsson@lth.lu.se, universitetslektor i kemisk apparatteknik och pedagogisk konsult vid Genombrottet/LTH

ANMÄLAN

Anmäl dig här:
(Anmälan stängs 2017-10-16)

Kursprojekt

Här hittar du mallen för projektrapportens framsida.