lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Akademisk hederlighet: Studenter bortom plagiat

Akademisk hederlighet: Studenter bortom plagiat ges i samarbete mellan LTH och CED. Den är en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen vid LU. Kursen vänder sig främst till lärare med egen erfarenhet av bedömning och/eller design av examinationsmoment.

Syftet med kursen är att bidra till att lärare såväl som studenter vid Lunds Universitet tillägnar sig ett akademiskt förhållningssätt till egen och andras kunskap. Detta innefattar att deltagarna utvecklar sin förmåga att designa program, kurser och lärsituationer som befrämjar akademisk hederlighet bland studenter, samt utvecklar sin förmåga att upptäcka och hantera situationer där studenter försöker vilseleda.

Kursupplägg
Kursen har ett antal schemalagda träffar (se sep schema) med föreläsningar, projektarbete och presentation av skriftlig projektuppgift. Projektuppgiften ska innehålla en problematisering och kan t ex vara en inventering och analys, ett förslag till ny kursdesign, litteraturstudie eller något annat som på sikt kan bidra till ökad akademisk hederlighet hos studenter. Projektarbetet presenteras muntligt antingen på deltagarens institution eller för minst två kritiska vänner. I det senare fallet skall påverkan från de kritiska vännerna framgå i slutversionen av rapporten. För möjlighet till godkänt på kursen krävs 80 % närvaro vid schemalagda tillfällen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs normalt examen på grundnivå. Dessutom rekommenderas att man tidigare genomgått någon högskolepedagogisk översiktskurs eller motsvarande.

Omfattning
Kursen motsvarar 2 veckors arbete.

Kursledare

Anmälan

Schema HT2014/VT2015

25/9 Nätstart (ej fysisk träff)

1/10 kl 13.15-16
13/10 kl 9.15-12
16/10 kl 9.15-16
29/10 kl 9.15-16
10/12 kl 15.15-17

14/1 kl 15.15-17
11/2 kl 15.15-17
11/3 kl 15.15-17
22/4 kl 13.15-16

 

Plats: Meddelas de antagna

Kursprojekt

Här hittar du mallen för projektrapportens framsida.

Upplysningar

Lämnas av kursledarna (se nedan)