Genombrottets kursutbud

1. Genombrottets ordinarie kursutbud
Ansökan
Kursstart
Högskolepedagogiska översiktskurser:
Högskolepedagogisk introduktionskurs (3v)
10 nov 2019
9 dec 2019
Introduction to Teaching and Learning in
Higher Education (in English, 3v)
*
Feb 16 2020
April 5 2020
March 16 2020
May 4 2020
Developing and leading courses at LTH (in English, 3v)
Feb 3 2020
Feb 25 2020
Teaching, Learning and Supervision in Higher Education for Adjunct Professors (in English, 1v)
Nov 3 2019
Nov 13 2019
Högskolepedagogiska specialområdeskurser:
Undervisning för aktivt lärande (2v)
10 feb 2020
27 feb 2020
Communicating Science (in English, 3v/1v)**
Feb 17 2020
March 9 2020
Den goda föreläsningen/The Good Lecture (2 el 3v)
Feb 23 2020
March 11 2020
Handledning i teori och praktik (2v)
12 feb 2020
27 feb 2020
Kultur, normer och makt - hur behandlar vi varandra på LTH? (3v)*****
3 aug 2018
22 aug 2018
Projektbaserad kollegiekurs (2v)
På begäran
Readership Course (in English, 3v)***
Jan 20 2020
Feb 3 2020
Sceniskt framförande i föreläsningar (1,5+1v/0+1v)****
5 sept 2019
12 sept 2019
Video in education and research communication (3v)
14 jan 2020
28 jan 2020
Högskolepedagogiska fördjupningskurser:
Examination (3v)
25 jan 2017
1 feb 2017
Workshop - how to write a teaching portfolio (1v)
30 okt 2019
8 nov 2019
Ämnesdidaktik (3v)
17 okt 2018
6 nov 2018
2. Kurser av andra kursgivare
Ansökan
Kursstart
Inga externa kurser just nu
*) Motsvarar kursen Högskolepedagogisk introduktionskurs men ges på engelska.
**) Kursen ges av Gemensam forskarutbildning. Kursen är på 3v, varav 1v räknas som BHU.
***) Kursen ges av Gemensam forskarutbildning.
****) Kursen är på 1,5 veckor som inte ingår i BHU men man kan göra en extra skrivuppgift för en veckas BHU.
*****) Kursen ges av Genombrottet på uppdrag av LTHs Jämställdhetsgrupp.
 

Information om kurserna:

  • Allmänna upplysningar (t ex rörande ansökningsförfarande) lämnas av Lisbeth Tempte, tel 046-222 31 22, Lisbeth.Tempte@lth.lu.se 
  • För mer kursspecifika frågor hänvisas till kontaktperson på respektive kurs (se kurssidorna)
  • För eventuella urvalsprinciper hänvisas till respektive kurssida
Sidansvarig: roy.andersson@cs.lth.se | 2019-02-14