Genombrottets kursutbud

Genombrottets ordinarie kursutbud

Ansökan

Kursstart

Högskolepedagogiska översiktskurser:

Högskolepedagogisk introduktionskurs (3v)

20-11-08

20-12-07

Introduction to Teaching and Learning in Higher Education (in English, 3v)*

20-04-05
20-08-30

20-05-04
20-09-28

Developing and leading courses at LTH (in English, 3v)

20-02-03

20-02-25

Teaching, Learning and Supervision in Higher Education for Adjunct Professors (in English, 1v)

19-11-03

19-11-13

Högskolepedagogiska specialområdeskurser:

Undervisning för aktivt lärande (2v)

20-02-10

20-02-27

Communicating Science (in English, 3v/1v)**

CLOSED

20-09-01

Den goda föreläsningen/The Good Lecture (2 el 3v)

20-09-20

20-10-05

Handledning i teori och praktik (2v)

20-02-12

20-02-27

Kultur, normer och makt - hur behandlar vi varandra på LTH? (3v)*****

19-08-03

18-08-22

Projektbaserad kollegiekurs (2v)

På begäran

Readership Course (in English, 3v)***

20-08-10

20-08-24

Sceniskt framförande i föreläsningar (1,5+1v/0+1v)****

19-09-05

19-09-12

Video in education and research communication (3v)

20-01-14

20-01-28

Högskolepedagogiska fördjupningskurser:

Examination (3v)

17-01-25

17-02-01

Workshop - how to write a teaching portfolio (1v)

20-10-20

20-11-05

Ämnesdidaktik (3v)

19-10-17

18-11-06

Kurser av andra kursgivare

Ansökan

Kursstart

Inga externa kurser just nu

Information om kurserna:

  • Allmänna upplysningar (t ex rörande ansökningsförfarande) lämnas av Lisbeth Tempte, tel 046-222 31 22, Lisbeth.Tempte@lth.lu.se 
  • För mer kursspecifika frågor hänvisas till kontaktperson på respektive kurs (se kurssidorna)
  • För eventuella urvalsprinciper hänvisas till respektive kurssida
Sidansvarig: roy.andersson@cs.lth.se | 2019-02-14