Genombrottets kursutbud

1. Genombrottets ordinarie kursutbud
Ansökan
Kursstart
Högskolepedagogiska översiktskurser:
Högskolepedagogisk introduktionskurs (3v)
10 nov 2019
9 dec 2019
Introduction to Teaching and Learning in
Higher Education (in English, 3v)
*
April 14 2019
Sept 29 2019
May 17 2019
Oct 28 2019
Developing and leading courses at LTH (in English, 3v)
10 feb 2019
26 feb 2019
Teaching, Learning and Supervision in Higher Education for Adjunct Professors (in English, 1v)
3 nov 2019
13 nov 2019
Högskolepedagogiska specialområdeskurser:
Communicating Science (in English, 3v/1v)**
Aug 26 2019
Sep 3 2019
Den goda föreläsningen (2 el 3v)
15 sep 2019
30 sep 2019
Handledning i teori och praktik (2v)
14 mars 2019
20 mars 2019
Kultur, normer och makt - hur behandlar vi varandra på LTH? (3v)*****
3 aug 2018
22 aug 2018
Projektbaserad kollegiekurs (2v)
På begäran
Readership Course (in English, 3v)***
Aug 7 2019
Aug 23 2019
Sceniskt framförande i föreläsningar (1,5+1v/0+1v)****
5 september 2019
12 september 2019
Videoanvändning i undervisningen och forskningskommunikation (3v)
18 januari 2019
29 januari 2019
Högskolepedagogiska fördjupningskurser:
Examination (3v)
25 jan 2017
1 febr 2017
Workshop - how to write a teaching portfolio (1v)
30 okt 2019
8 nov 2019
Ämnesdidaktik (3v)
17 okt 2018
6 nov 2018
2. Kurser av andra kursgivare
Ansökan
Kursstart
Inga externa kurser just nu
*) Motsvarar kursen Högskolepedagogisk introduktionskurs men ges på engelska.
**) Kursen ges av Gemensam forskarutbildning. Kursen är på 3v, varav 1v räknas som BHU.
***) Kursen ges av Gemensam forskarutbildning.
****) Kursen är på 1,5 veckor som inte ingår i BHU men man kan göra en extra skrivuppgift för en veckas BHU.
*****) Kursen ges av Genombrottet på uppdrag av LTHs Jämställdhetsgrupp.
 

Information om kurserna:

  • Allmänna upplysningar (t ex rörande ansökningsförfarande) lämnas av Lisbeth Tempte, tel 046-222 31 22, Lisbeth.Tempte@lth.lu.se 
  • För mer kursspecifika frågor hänvisas till kontaktperson på respektive kurs (se kurssidorna)
  • För eventuella urvalsprinciper hänvisas till respektive kurssida
Sidansvarig: roy.andersson@cs.lth.se | 2019-02-14