Hoppa till huvudinnehåll

Citeringssökning och tidskriftsrankning

Vi hjälper dig gärna med citeringssökning och tidskriftsrankning. Under seminariet med tillhörande workshop fokuserar vi på hur man genom citeringssökning hittar information i citeringsdatabaserna Web of Science och Scopus som båda innehåller information om exempelvis citerade artiklar och författarindex. I Web of Science hittar du Journal Impact Factor (JIF) medan Scopus istället använder sig av andra bibliometriska verktyg, så som CiteCore, SCImago Journal Rank indicator (SJR) och (Source Normalized Impact per Paper) SNIP.  Seminariet fokuserar bland annat på: 

  • Ditt eget forskningsområde och citeringsfrekvens (framåt och bakåt i tiden).
  • Identifiera potentiella samarbetsmöjligheter och effekter av deras forskning.
  • Identifiera tidskrifter som är mest citerade inom ditt forskningsområde.
  • Mått och index för forskningsräckvidd och produktivitet.

Anmälan

Citeringssökning och tidskriftsrankning / Citation searching and Impact factors - seminarium och workshop

Anmäl ditt intresse för kursen Citeringssökning och tidskriftsrankning via mail: bib.lth.lu.se

Bibliometri och kvantitativa studier av vetenskaplig litteratur

Sidansvarig: bib@lth.lu.se | 2020-10-23