lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kalender

Nationella Konferensen Avlopp&Miljö #NAM18

Konferens

Tid: 2018-01-31 09:00 till: 2018-02-01 15:00
Plats:Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping
Kontakt:daniel.hellstrom@svensktvatten.se


NAM är forumet för kunskapsutbyte och diskussion om spillvatten, dagvatten, avloppsanläggningar och deras betydelse för kretslopp, klimat och miljö.

Den riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör vatten och avlopp i en liten eller stor VA-organisation, på en myndighet, högskola, forskningsinstitut, företag eller i annan verksamhet. Vi blandar erfarenheter från praktiska projekt med resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt. Nya och förväntade krav på verksamheterna presenteras och diskuteras. Temat 2018 är rening av läkemedel och mikroföroreningar och spaning mot framtiden.

31 januari - 1 februari 2018 i Linköping

 

Till anmälan

Program som PDF.

Mer Information som på Svenskavatten