lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kalender

05 September

4th International Conference: Water resources and wetlands

Tid: 2018-09-05 09:00 till: 2018-09-09 18:00 Typ: Konferens

[Läs mer]

08 September

2018 International Sponge City Conference

Tid: 2018-09-08 08:00 till: 2018-09-10 18:00 Typ: Konferens

[Läs mer]

14 September

Disputation: Johanna Sörensen

Tid: 2018-09-14 10:15 till: 13:00 Typ: Disputation

[Läs mer]

17 September

IWA World Water Congress & Exhibition 2018, Tokyo

Tid: 2018-09-17 09:00 till: 2018-09-21 18:00 Typ: Konferens

[Läs mer]

23 September

11th International Conference on Urban Drainage Modelling

Tid: 2018-09-23 08:00 till: 2018-09-26 23:00 Typ: Konferens

[Läs mer]

24 September

Lund Circuit Design Workshop 2018

Tid: 2018-09-24 09:30 till: 2018-09-25 15:00 Typ: Konferens

[Läs mer]

25 September

VA-mässan i Jönköping

Tid: 2018-09-25 09:00 till: 2018-09-27 18:00 Typ: Mässa

[Läs mer]

02 October

VA-juridiskt forum 2-3 oktober 2018

Tid: 2018-10-02 08:00 till: 2018-10-03 18:00 Typ: Konferens

[Läs mer]

18 October

Software Technology Exchange Workshop, STEW 2018

Tid: 2018-10-18 10:00 till: 2018-10-19 16:30 Typ: Konferens

[Läs mer]

23 October

Nationell dricksvattenkonferens (DRIK18) 23-24 oktober, Västerås

Tid: 2018-10-23 09:30 till: 2018-10-24 15:00 Typ: Konferens

[Läs mer]

19 November

Linnaeus Eco-Tech 2018

Tid: 2018-11-19 09:00 till: 2018-11-21 17:00 Typ: Konferens

[Läs mer]

29 November

Forskning- och innovationskonferens för hållbara vattentjänster, Malmö

Tid: 2018-11-29 09:00 till: 2018-11-30 19:00 Typ: Konferens

[Läs mer]

13 March

Vatten Avlopp Kretslopp, konferens 13-14 mars 2019

Tid: 2019-03-13 09:00 till: 2019-03-14 18:00 Typ: Konferens

[Läs mer]

18 October

2020 IWA World Water Congress & Exhibition in Copenhagen 2020

Tid: 2020-10-18 09:00 till: 2020-10-23 16:00 Typ: Konferens

[Läs mer]