Hoppa till huvudinnehåll

Livsmedelsteknik

Institutionen för Livsmedelsteknik utvecklar ny kunskap om kemisk och fysikalisk design av hälsofrämjande livsmedel. Vid institutionen behandlas fysikaliska och kemiska förändringar i livsmedel, från råvara till färdig produkt, samt olika livsmedelseffekter på människan. Undervisning ges på programmen för bioteknik och kemiteknik. På institutionen finns ca 60 anställda.

Institutionen för livsmedelsteknik, LTH Livsmedelsteknik

Forskning bedrivs framför allt inom följande områden:

Forskningsaspekter med produkter i fokus

Livsmedelsteknologi, Livsmedelskemi och Formulering är områden som behandlar den kemiska beskrivningen av molekylära och kolloidala egenskaper och som belyser samband mellan biologiska processer, struktur, och kvalitetsegenskaper i sammansatta system såsom livsmedel, läkemedel och konsumtionsvaror.

Forskningsaspekter med processer i fokus

Livsmedelsteknik och Mejeriteknologi omfattar den ingenjörskunskap inom modellering, hydrodynamik, värme- och massöverföring, optimering och funktionsvärdering som behövs för att utforma och optimera enhetsoperationer, processer och tekniska system för livsmedelsproduktion. Mejeriteknologi omfattar även mjölksystems funktionella egenskaper och dess processinverkan inom mejeriindustrin.

Forskningsaspekter med människan i fokus: 

Näringslära berör människan och mat, den inverkan enskilda livsmedelskomponenter, livsmedel eller kosten har på ämnesomsättningen, konsekvenser och mekanismer för över- och undernäring, och andra fysiologiska funktioner av betydelse för konsumentens hälsa. Hälsoeffekterna studeras i relation till livsmedels kemiska och fysikaliska egenskaper. Livsmedelshygien, där relationen mellan människan och mikroorganismer ligger i fokus, behandlar den nytta och de risker som skapas av mikroorganismer som spontant växer, avsiktligt tillförs eller odlas i livsmedel. 

Centrumbildning

Sidansvarig: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2019-02-15