lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Livsmedelsteknik

Institutionen för Livsmedelsteknik utvecklar ny kunskap om kemisk och fysikalisk design av hälsofrämjande livsmedel. Vid institutionen behandlas fysikaliska och kemiska förändringar i livsmedel, från råvara till färdig produkt, samt olika livsmedelseffekter på människan. Undervisning ges på programmen för bioteknik och kemiteknik. På institutionen finns ca 60 anställda som är grupperad i två enheter.

Institutionen för livsmedelsteknik, LTH Livsmedelsteknik

Forskning bedrivs framför allt inom följande områden:

Livsmedelsteknologi

Livsmedelsteknologi forskar om processer i livsmedelsproduktionen (t ex upphettning, nedkylning, torkning) och hur de ska utformas för optimal livsmedelskvalitet. Ett annat viktigt område gäller studier av sambandet mellan livsmedlets kvalitet och struktur, d v s hur produkter med liknande kemiskt innehåll kan ge helt olika sensoriska egenskaper beroende på hur molekylerna är arrangerade. Forskning bedrivs även inom läkemedelsteknologi.
Nyckelord: livsmedel, enhetsoperationer, yt- och kolloidkemi, cerealier, köttprodukter, mejeriprodukter, frukt och grönsaker, jäsningsprocesser

Industriell näringslära och livsmedelskemi

Industriell näringslära och livsmedelskemi studerar livsmedlens sammansättning och egenskaper i relation till konsumentens hälsa. Speciellt fokus riktas mot design av livsmedel och livsmedelsprocesser med syfte att minska riskfaktorer för tarmsjukdom och insulinresistens. Bland specifika kompetensområden kan nämnas förbättring av tarmens ekosystem baserat på prebiotiska och/eller probiotiska livsmedelskoncept, optimering av blodsocker och hormonsvar och utveckling av processer för minskad bildning av toxiska ämnen.
Nyckelord: livsmedelsanalyser, akrylamid, livsmedelshygien, glukostolerans, glykemiskt index, Functional food, probiotika, prebiotika , tarmflorans substrat, mjölksyrabakterier, kostfiber, kolhydrater, ulcerös kolit, membranprocesser, processteknik, matematiska modeller

 

Centrumbildning

Functional Food Science Centre, LU/LTH Functional Food
      Science Center