Allmänna studieplaner

Aerosolteknik (PDF, 284 kb)

Arbetsmiljöteknik (PDF, 270 kb)

Arkitektur (PDF, 256 kb)

Biofysikalisk kemi, (PDF, 264 kb)

Biomedicinsk teknik (PDF, 250 kb)

Bioteknik (PDF, 70 kb)

Brandteknik (PDF, 252 kb)

Byggande och arkitektur (Institutionen för byggande och arkitektur) (PDF, 250 kb)

Byggande och arkitektur (Institutionen för bygg- och miljöteknologi) (PDF, 250 kb)

Byggnadsfysik (PDF, 251 kb)

Byggnadsmaterial (PDF, 266 kb)

Byggnadsmekanik (PDF, 254 kb)

Datavetenskap (PDF, 291 kb)

Elektrisk mätteknik (PDF, 237 kb)

Elektroteknik (PDF, 281 kb)

Energivetenskaper (PDF, 63 kb)

Fysik (PDF, 61 kb)

Förpackningslogistik (PDF, 64 kb)

Geoteknik (PDF, 62 kb)

Hållfasthetslära (PDF, 64 kb)

Immunteknologi (PDF, 268 kb)

Industridesign (PDF, 174 kb)

Industriell automation (PDF, 254 kb)

Industriell ekonomi (PDF, 254 kb)

Industriell elektroteknik (PDF, 253 kb)

Industriell miljöekonomi (PDF, 62 kb)

Innovationsteknik (PDF, 210 kb)

Installations- och klimatiseringslära (PDF, 249 kb)

Kemiteknik (PDF, 237 kb)

Konstruktionsteknik (PDF, 274 kb)

Livsmedels- och Formuleringsteknik (PDF, 242 kb)

Matematik (PDF, 260 kb)

Matematisk statistik (PDF, 258 kb)

Materialteknik (PDF, 245 kb)

Mekanik (PDF, 245 kb)

Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner (PDF, 256 kb)

Miljöpsykologi (PDF, 249 kb)

Numerisk analys (PDF, 250 kb)

Oorganisk kemi (PDF, 257 kb)

Organisk kemi (PDF, 278 kb)

Pedagogisk_utveckling_inom_teknikvetenskap (PDF, 236 kb)

Polymerteknologi (PDF, 259 kb)

Reglerteknik (PDF, 252 kb)

Rehabiliteringsteknik (PDF, 281 kb)

Risk och säkerhet (PDF, 256 kb)

Teknik och samhälle (PDF, 177 kb)

Teknisk akustik (PDF, 253 kb)

Teknisk geologi (PDF, 238 kb)

Teknisk mikrobiologi (PDF, 262 kb)

Teknisk vattenresurslära (PDF, 258 kb)

Tillämpad biokemi (PDF, 260 kb)

Vattenförsörjnings- och avloppsteknik (PDF, 238 kb)

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-09-27