Studieavbrott

En doktorand som avbryter sina studier ska anmäla detta skriftligt till LTH:s kansli. För återupptagande av avbrutna studier krävs ny antagning till aktuellt forskarutbildningsämne. Den som avlägger licentiatexamen ska i ansökan om examensbevis också ange om hen avbryter studierna. 

Studieavbrott registreras av LTH:s kansli.

Page Manager: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-09-27