Aktuella kurser

Här visas alla kurser som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser, och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin. För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
2021-03-15 –
2021-04-22

2021-05-03 –
2021-06-10

GEM012F Projektledning i forsknings- och utvecklingsprojekt (5.0 hp)
Project Management in Research and Development Projects
2021-03-24 –
2021-05-26

GEM017F Projektledning i forsknings- och utvecklingsprojekt, fördjupningskurs (3.0 hp)
Project Management in Research and Development Projects, Specialisation
2021-03-24 –
2021-05-26

GEM026F Teknik, risk och forskningsetik (4.5 hp)
Technology, Risk and Research Ethics
2021-02-03 –
2021-04-14

GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
2021-04-27 –
2021-05-18

GEM060F Att läsa och förstå språkbruket i forskningsartiklar (3.0 hp)
Reading Skills and the Discourse of the Research Article
2021-01-20 –
2021-03-31

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Anmälningsinstruktion: För kurstider och anmälan se http://www.lth.se/english/staff/teaching-and-research/phd-studies/phd-courses/faculty-wide-phd-courses/.
Kontakt: Lene Nordrum
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-02-11 –
2021-05-10

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF015F Kvantinformation (7.5 hp)
Quantum Information
2021-03-22 –
2021-06-06

FAFN05F Ljus - materia växelverkan (7.5 hp)
Light - Matter Interaction
2021-01-18 –
2021-03-21

FAFN10F Avancerade laser- och optiksystem (7.5 hp)
Advanced Optics and Lasers
2021-03-22 –
2021-06-06

FAFN15F Kristalltillväxt och halvledarepitaxi (7.5 hp)
Crystal Growth and Semiconductor Epitaxy
2021-01-18 –
2021-03-21

FBR001F Grundläggande förbränning (7.5 hp)
Fundamental Combustion
2021-03-22 –
2021-06-06

FBR002F Laserbaserad förbränningsdiagnostik (7.5 hp)
Laser-Based Combustion Diagnostics
2021-01-18 –
2021-03-21

FFFN20F Experimentell biofysik (15.0 hp)
Experimental Biophysics
2021-01-18 –
2021-06-06

FFFN25F Optoelektronik och optisk kommunikation (7.5 hp)
Optoelectronics and Optical Communication
2021-01-18 –
2021-03-21

FKF035F Atmosfärskemi och -fysik (7.5 hp)
Atmospheric Chemistry and Physics
2021-03-22 –
2021-06-06

FKF070F Modern subatomär fysik (7.5 hp)
Modern Subatomic Physics
2021-03-22 –
2021-06-06

FKF100F Miljömätteknik (7.5 hp)
Methods for Environmental Monitoring
2021-01-18 –
2021-06-06

FKFN25F Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik (7.5 hp)
Applied Nuclear, Neutron and Reactor Physics
2021-01-18 –
2021-03-21

Immunteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KIM025F Molekylärbiologi, läskurs (7.5 hp)
Molecular Biology, Reading Course
2021-01-18 –
2021-06-06

KIM080F Onkoimmunologi - Läskurs (7.5 hp)
Oncoimmunology - Reading Course
2021-01-18 –
2021-06-06

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VTGN05F Grundvattenmodellering och föroreningstransport (7.5 hp)
Groundwater Modelling and Contaminant Transport
Kontakt: Gerhard Barmen
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-01 –
2021-06-30

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
IDE035F Designern/ingenjören och hållbar utveckling (7.5 hp)
The Designer/Engineer and Sustainable Development
Anmälningsinstruktion: Please send an e-mail to cilla.perlhagen@design.lth.se 1. Name of course (including number of hp) 2. Your name and birth registration number 3. Division/department 4. Faculty 5. Research subject (forskarutbildningsämne) 6. Estimated stage in your PhD-studies in hp (as in your last formal plan) 7. Your main supervisor Have your main supervisor agreed? Yes/No/Not asked yet/other comment?
Kontakt: Jessica Wadin
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-18 –
2021-12-15

IDE055F Hållbar utveckling – med systemperspektiv (5.0 hp)
Sustainable Development – a Systems View
Anmälningsinstruktion: Please send an e-mail to cilla.perlhagen@design.lth.se 1. Name of course (including number of hp) 2. Your name and birth registration number 3. Division/department 4. Faculty 5. Research subject (forskarutbildningsämne) 6. Estimated stage in your PhD-studies in hp (as in your last formal plan) 7. Your main supervisor Have your main supervisor agreed? Yes/No/Not asked yet/other comment?
Kontakt: Jessica Wadin
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-18 –
2021-06-18

MAM040F Digi MTOS - Det digitala mötet mellan människa, teknik, organisation och samhälle (7.5 hp)
Digi HTOS - The Digital Encounter between Humans, Technology, Organization and Society
2021-01-01 –
2021-06-30

MAMF35F Människan i extrema miljöer (7.5 hp)
Human in Extreme Environments
Kontakt: Chuansi Gao
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-06-06

Inst för energivetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MMV031F Värmeöverföring (7.5 hp)
Heat Transfer
Kontakt: Martin Andersson
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-03-10

MVK035F Avancerad kurs i turbomaskinernas teori (7.5 hp)
Advanced Theory of Turbomachinery
Kontakt: Marcus Thern
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-18 –
2021-03-10

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KFKN01F Magnetresonans - spektroskopi och avbildning (7.5 hp)
Magnetic Resonance - Spectroscopy and Imaging
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig Mikael Akke
Ytterligare information: Kursen är identisk med KFKN01 (LTH) och KEMM17 (N-fak) men kan anpassas något efter doktorandens behov. Kursen vänder sig till den doktorand som har behov av en gedigen genomgång av de fundamentala teoretiska och experimentella aspekterna av NMR och MR avbildning samt ger möjlighet till väsentlig fördjupning inom ett område som bestäms av den studerande själv.
Kontakt: Mikael Akke
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-01 –
2021-06-30

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMS092F Monte Carlo-baserade statistiska metoder (7.5 hp)
Monte Carlo Methods for Statistical Inference
Kontakt: Magnus Wiktorsson
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-03-21

Sidansvarig: FUD_support@lth.lu.se | 2019-10-15