Aktuella kurser

Här visas alla kurser som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser, och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin. För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
2021-10-11 –
2021-11-18

2021-12-06 –
2022-01-31

GEM041F Vetenskapsteori och forskningsmetodik (4.5 hp)
Theory of Science and Methodology of Research
2021-09-01 –
2021-11-03

GEM046F Vetenskaplig informationshantering (3.0 hp)
Scientific Information Management
2021-09-28 –
2021-11-23

GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
2021-11-08 –
2021-11-26

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
2021-09-21 –
2021-12-01

2021-09-21 –
2021-12-01

GEM090F Forskningsetik (3.0 hp)
Research Ethics
2021-09-27 –
2021-10-08

2021-10-18 –
2021-10-29

2021-11-22 –
2021-12-03

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF025F Supraledning (7.5 hp)
Theory of Superconductivity
2021-07-01 –
2021-12-31

FFF021F Halvledarfysik (7.5 hp)
Semiconductor Physics
2021-08-30 –
2021-10-31

FFFN05F Nanomaterial - Termodynamik och kinetik (7.5 hp)
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics
2021-11-01 –
2022-01-16

FFFN35F Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter (7.5 hp)
The Physics of Low-dimensional Structures and Quantum Devices
2021-11-01 –
2022-01-16

FKF030F Grundläggande Biosfärs-Atmosfärsmodellering (5.0 hp)
First Steps in Biosphere-Atmosphere Modelling
2021-08-16 –
2021-09-03

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VTGN01F Fältundersökningsmetodik (7.5 hp)
Field Investigation Methodology
Kontakt: Peter Jonsson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-07-01 –
2021-12-31

VTGN10F Grundvattenteknik (7.5 hp)
Groundwater Engineering
Kontakt: Gerhard Barmen
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-15

Inst för kemiteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KETN10F Tillämpade transportprocesser (7.5 hp)
Applied Transport Phenomena
2021-07-01 –
2021-12-31

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KFKN10F Biofysikalisk kemi (7.5 hp)
Biophysical Chemistry
Anmälningsinstruktion: Vänligen skicka ett e-postmeddelande till kursansvarig.
Kontakt: Kristofer Modig
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-15

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA091F Diskret matematik (7.5 hp)
Discrete Mathematics
2021-11-01 –
2022-01-16

FMA121F Matristeori, mindre kurs (6.0 hp)
Matrix Theory, Minor Course
2021-08-30 –
2022-01-16

FMA171F Bildanalys (7.5 hp)
Image Analysis
2021-08-30 –
2021-10-31

FMA310F Pseudodifferentialoperatorer (7.5 hp)
Pseudodifferential Operators
2021-08-30 –
2021-10-31

FMAF05F Matematik - System och transformer (7.0 hp)
Mathematics - Systems and Transforms
2021-11-01 –
2022-01-16

FMAN30F Medicinsk bildanalys (7.5 hp)
Medical Image Analysis
2021-11-01 –
2022-01-16

FMAN60F Optimering (6.0 hp)
Optimization
2021-11-01 –
2022-01-16

FMAN80F Funktionalanalys och harmonisk analys (7.5 hp)
Functional Analysis and Harmonic Analysis
2021-08-30 –
2022-01-16

FMNN05F Simuleringsverktyg (7.5 hp)
Simulation Tools
2021-11-01 –
2022-01-16

FMNN10F Numeriska metoder för differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Methods for Differential Equations
2021-11-01 –
2022-01-16

FMNN25F Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy (7.5 hp)
Advanced Course in Numerical Algorithms with Python/SciPy
2021-08-30 –
2021-10-31

MATM13F Differentialgeometri (7.5 hp)
Differential Geometry
2021-08-30 –
2021-10-31

MATM15F Talteori (7.5 hp)
Number Theory
2021-08-30 –
2022-01-16

MATM30F Sannolikhetsteorins matematiska grunder (7.5 hp)
Mathematical Foundations of Probability
2021-11-01 –
2022-01-16

MATP35F Lineär funktionalanalys (7.5 hp)
Linear Functional Analysis
2021-08-30 –
2022-01-16

MATP45F Fördjupningskurs till lineär funktionalanalys (7.5 hp)
Specialised Course in Linear Functional Analysis
2021-08-30 –
2022-01-16

NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python (7.5 hp)
Computational Programming with Python
2021-11-01 –
2022-01-16

Arkiv kursplaner

Sidansvarig: FUD_support@lth.lu.se | 2019-10-15