Aktuella kurser

Här visas alla kurser som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser, och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin. För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
2021-10-11 –
2021-11-18

2021-12-06 –
2022-01-31

GEM006F Att kommunicera vetenskap (5.0 hp)
Communicating Science
2021-09-02 –
2021-10-18

GEM041F Vetenskapsteori och forskningsmetodik (4.5 hp)
Theory of Science and Methodology of Research
2021-09-01 –
2021-11-03

GEM046F Vetenskaplig informationshantering (3.0 hp)
Scientific Information Management
2021-09-28 –
2021-11-23

GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
2021-11-08 –
2021-11-26

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
2021-09-21 –
2021-12-01

2021-09-21 –
2021-12-01

GEM090F Forskningsetik (3.0 hp)
Research Ethics
2021-09-27 –
2021-10-08

2021-10-18 –
2021-10-29

2021-11-22 –
2021-12-03

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDAA45F Programmering, grundkurs (Scala) (7.5 hp)
Introduction to Programming with Scala
Kontakt: Björn Regnell
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-07-01 –
2021-12-31

EDAF50F C++ - programmering (7.5 hp)
C++ - Programming
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig
Kontakt: Sven Robertz
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-13

EDAN20F Språkteknologi (7.5 hp)
Language Technology
Kontakt: Pierre Nugues
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-08-30 –
2021-10-31

EDAN75F Optimerande kompilatorer (7.5 hp)
Optimising Compilers
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig. Kursen är i självstudieform med hjälp av youtube-föreläsningar och labb och projektredovisning samt muntlig tentamen via zoom.
Kontakt: Jonas Skeppstedt
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2021-10-01 –
2022-04-01

EDAN95F Tillämpad maskininlärning (7.5 hp)
Applied Machine Learning
Anmälningsinstruktion: kontakta kursansvarig (e-post)
Ytterligare information: Hanteringen av inlämningsuppgifter för forskarstuderande kan behöva ske på annorlunda sätt än för studenter i grundutbildningen enligt överenskommelse med kursansvarig.
Kontakt: Elin Anna Topp
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2021-12-31

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF025F Supraledning (7.5 hp)
Theory of Superconductivity
2021-07-01 –
2021-12-31

FAF150F Medicinsk optik (7.5 hp)
Medical Optics
2021-11-01 –
2022-01-16

FAFF01F Optik och optisk design (7.5 hp)
Optics and Optical Design
2021-08-30 –
2021-10-31

FAFN01F Lasrar (7.5 hp)
Lasers
2021-11-01 –
2022-01-16

FAFN25F Atom- och molekylspektroskopi (7.5 hp)
Atomic and Molecular Spectroscopy
2021-08-30 –
2021-10-31

FBR031F Molekylfysik (7.5 hp)
Molecular Physics
2021-08-30 –
2021-10-31

FFF021F Halvledarfysik (7.5 hp)
Semiconductor Physics
2021-08-30 –
2021-10-31

FFFN05F Nanomaterial - Termodynamik och kinetik (7.5 hp)
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics
2021-11-01 –
2022-01-16

FFFN35F Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter (7.5 hp)
The Physics of Low-dimensional Structures and Quantum Devices
2021-11-01 –
2022-01-16

FKF030F Grundläggande Biosfärs-Atmosfärsmodellering (5.0 hp)
First Steps in Biosphere-Atmosphere Modelling
2021-08-16 –
2021-09-03

FKFN05F Experimentella verktyg i subatomär fysik (7.5 hp)
Experimental Tools for Subatomic Physics
2021-11-01 –
2022-01-16

FKFN20F Kärnfysik, fördjupningskurs (7.5 hp)
Nuclear Physics, Advanced Course
2021-08-30 –
2021-10-31

Immunteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KIM055F Immunologi (15.0 hp)
Immunology
2021-11-19 –
2021-12-31

KIM075F Flödescytometri för analys av immunceller (3.0 hp)
Immune Cell Flow Cytometry
2021-07-01 –
2021-12-31

KIM085F Proteomik (3.0 hp)
Proteomics
2021-10-01 –
2021-12-31

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BME001F Avancerat akademiskt skrivande (7.5 hp)
Advanced Academic Writing
Kontakt: Tord Hjalt
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-11-08 –
2021-12-10

BMEN05F Biomekanik (7.5 hp)
Biomechanics
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Ingrid Svensson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2021-10-31

BMEN10F Biomekanik för vävnader (7.5 hp)
Tissue Biomechanics
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Hanna Isaksson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

BMEN15F Optimal och adaptiv signalbehandling (7.5 hp)
Optimum and Adaptive Signal Processing
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Martin Stridh
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2021-10-31

BMEN16F Signalseparation - oberoende komponenter (7.5 hp)
Signal Separation - Independent Components
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Frida Sandberg
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

EEMF05F Medicinsk mätteknik (7.5 hp)
Biomedical Measurements
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Magnus Cinthio
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

EEMN05F EMC, störningar och störningsbegränsning (7.5 hp)
EMC, Noise and Noise Reduction
Kontakt: Johan Nilsson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

EEMN10F Datorbaserade mätsystem (7.5 hp)
Computerised Measurement Systems
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Christian Antfolk, Josefin Starkhammar
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

EEMN21F Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system (7.5 hp)
Introduction to Microfluidics and Lab-on-a-Chip Systems
Anmälningsinstruktion: Anmälan via e-post till kursansvarig
Kontakt: Per Augustsson, Pelle Ohlsson
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-08-30 –
2021-10-30

EIEN10F Vindkraftsystem (7.5 hp)
Wind Power Systems
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Jörgen Svensson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-07-01 –
2021-12-31

EIEN15F Elkraftsystem (7.5 hp)
Electric Power Systems
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Olof Samuelsson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-07-01 –
2021-12-31

EIEN41F El- och elhybridfordonsteknik (7.5 hp)
Electric and Electric Hybrid Vehicle Technology
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Mats Alaküla
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-07-01 –
2021-12-31

EIEN45F Tillämpad Mekatronik (10.0 hp)
Applied Mechatronics
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Fran Marquez
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-07-01 –
2021-12-31

VTGN01F Fältundersökningsmetodik (7.5 hp)
Field Investigation Methodology
Kontakt: Peter Jonsson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-07-01 –
2021-12-31

VTGN10F Grundvattenteknik (7.5 hp)
Groundwater Engineering
Kontakt: Gerhard Barmen
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-15

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VBE020F Forskningsmetoder (5.0 hp)
Research Methods
2021-07-01 –
2022-04-01

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MAM242F Aerosolteknologi (7.5 hp)
Aerosol Technology
Anmälningsinstruktion: Maila axel.eriksson@design.lth.se, efter diskussion med din handledare, att kursen ska vara med i din forskarutbildning.
Kontakt: Axel Eriksson
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-11-02 –
2022-01-31

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EIT060F Estimeringsteori (9.0 hp)
Estimation Theory
2021-09-27 –
2021-12-17

EIT180F Tillverkning av nanokomponenter (15.0 hp)
Nanoelectronic Device Processing
2021-08-03 –
2021-09-17

EITF80F Elektromagnetisk fältteori (7.5 hp)
Electromagnetic Fields
2021-08-30 –
2022-01-16

EITN10F Multipelantennsystem (7.5 hp)
Multiple Antenna Systems
2021-08-30 –
2021-10-31

EITN41F Avancerad webbsäkerhet (7.5 hp)
Advanced Web Security
2021-11-01 –
2022-01-16

Inst för energivetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MVKF15F Grundläggande fordonssystem (7.5 hp)
Introduction to Vehicle Systems
Kontakt: Martin Tunér
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-07-01 –
2021-12-31

MVKN55F Avancerade förbränningsmotorkoncept (7.5 hp)
Advanced Combustion Engine Concepts
Kontakt: Per Tunestål
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

MVKN70F Avancerade metoder för numerisk flödesdynamik och värmeöverföring (7.5 hp)
Advanced Methods for Numerical Fluid Dynamics and Heat Transfer
Kontakt: Rixin Yu
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-07-01 –
2021-12-31

MVKN90F Turbulens - teori och modellering (7.5 hp)
Turbulence - Theory and Modelling
Kontakt: Johan Revstedt
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

MVKP20F Flerfasströmning - teori, modellering och numeriska metoder (7.5 hp)
Multiphase Flow - Theory, Modelling and Numerical Methods
Kontakt: Christer Fureby
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-07-01 –
2021-12-31

Inst för kemiteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KETN10F Tillämpade transportprocesser (7.5 hp)
Applied Transport Phenomena
2021-07-01 –
2021-12-31

Inst för Livsmedelsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMS210F Kemometri (7.5 hp)
Chemometrics
2021-07-01 –
2021-12-31

Inst för teknik och samhälle

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VTV020F Trafikvetenskap - översikt (7.5 hp)
Transport Science - Overview
Kontakt: Andras Varhelyi
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-07-01 –
2022-06-30

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KAK050F Kromatografisk analys (7.5 hp)
Chromatographic Analysis
Anmälningsinstruktion: Till: margareta.sandahl@chem.lu.se
Kontakt: Margareta Sandahl
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-07-01 –
2021-12-31

KAS001F Säker arbetsmiljö - miljöhänsyn- risker (2.0 hp)
Environmental Issues and Hazards in the Chemical Research Laboratory
2021-07-01 –
2021-12-31

KBK001F Protein Spectroscopy (3.0 hp)
Protein Spectroscopy
2021-09-06 –
2021-09-10

KFKN10F Biofysikalisk kemi (7.5 hp)
Biophysical Chemistry
Anmälningsinstruktion: Vänligen skicka ett e-postmeddelande till kursansvarig.
Kontakt: Kristofer Modig
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-15

KMB020F Mikrobiell flödescytometri (3.0 hp)
Microbial Flow Cytometry
Kontakt: Magnus Carlquist
Kursen brukar ges på begäran.
2021-08-23 –
2021-08-27

KOKN01F Läkemedelskemi (7.5 hp)
Medicinal Chemistry
2021-07-01 –
2021-12-31

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA091F Diskret matematik (7.5 hp)
Discrete Mathematics
2021-11-01 –
2022-01-16

FMA121F Matristeori, mindre kurs (6.0 hp)
Matrix Theory, Minor Course
2021-08-30 –
2022-01-16

FMA122F Matristeori (7.5 hp)
Matrix Theory
2021-08-30 –
2022-01-16

FMA171F Bildanalys (7.5 hp)
Image Analysis
2021-07-01 –
2021-12-31

FMA171F Bildanalys (7.5 hp)
Image Analysis
2021-08-30 –
2021-10-31

FMA310F Pseudodifferentialoperatorer (7.5 hp)
Pseudodifferential Operators
2021-08-30 –
2021-10-31

FMAF05F Matematik - System och transformer (7.0 hp)
Mathematics - Systems and Transforms
2021-11-01 –
2022-01-16

FMAN15F Olinjära dynamiska system (7.5 hp)
Non-linear Dynamical Systems
2021-08-30 –
2022-01-16

FMAN30F Medicinsk bildanalys (7.5 hp)
Medical Image Analysis
2021-11-01 –
2022-01-16

FMAN60F Optimering (6.0 hp)
Optimization
2021-11-01 –
2022-01-16

FMAN61F Optimering (7.5 hp)
Optimization
2021-11-01 –
2022-01-16

FMAN80F Funktionalanalys och harmonisk analys (7.5 hp)
Functional Analysis and Harmonic Analysis
2021-08-30 –
2022-01-16

FMNN10F Numeriska metoder för differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Methods for Differential Equations
2021-11-01 –
2022-01-16

FMNN25F Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy (7.5 hp)
Advanced Course in Numerical Algorithms with Python/SciPy
2021-08-30 –
2021-10-31

FMSF10F Stationära stokastiska processer (7.5 hp)
Stationary Stochastic Processes
Kontakt: Maria Sandsten
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2021-10-31

FMSF15F Markovprocesser (7.5 hp)
Markov Processes
Kontakt: Stanislav Volkov
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2022-01-16

FMSN20F Spatial statistik med bildanalys (7.5 hp)
Spatial Statistics with Image Analysis
2021-11-01 –
2022-01-16

FMSN25F Prissättning av derivattillgångar (7.5 hp)
Valuation of Derivative Assets
Kontakt: Magnus Wiktorsson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2021-10-31

FMSN45F Matematisk statistik, tidsserieanalys (7.5 hp)
Mathematical Statistics, Time Series Analysis
2021-11-01 –
2022-01-16

FMSN60F Finansiell statistik (7.5 hp)
Financial Statistics
2021-11-01 –
2022-01-16

MATM13F Differentialgeometri (7.5 hp)
Differential Geometry
2021-08-30 –
2021-10-31

MATM15F Talteori (7.5 hp)
Number Theory
2021-08-30 –
2022-01-16

MATM30F Sannolikhetsteorins matematiska grunder (7.5 hp)
Mathematical Foundations of Probability
2021-11-01 –
2022-01-16

MATP35F Lineär funktionalanalys (7.5 hp)
Linear Functional Analysis
2021-08-30 –
2022-01-16

MATP45F Fördjupningskurs till lineär funktionalanalys (7.5 hp)
Specialised Course in Linear Functional Analysis
2021-08-30 –
2022-01-16

NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python (7.5 hp)
Computational Programming with Python
2021-11-01 –
2022-01-16

Arkiv kursplaner

Sidansvarig: FUD_support@lth.lu.se | 2019-10-15