Aktuella kurser

Här visas alla kurser som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser, och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin. För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.Centre for Engineering Education

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2019-10-28 ‐ 2019-12-02
2019-12-09 ‐ 2020-02-03
GEM006F Att kommunicera vetenskap (5.0 hp)
Communicating Science
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-09-03 ‐ 2019-10-16
GEM040F Vetenskapsteori och forskningsmetodik (4.5 hp)
Theory of Science and Methodology of Research
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-04 ‐ 2019-11-06
GEM045F Vetenskaplig informationshantering (3.0 hp)
Scientific Information Management
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-10-02 ‐ 2019-11-20
GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-11-05 ‐ 2019-11-19
GEM060F Att läsa och förstå språkbruket i forskningsartiklar (3.0 hp)
Reading Skills and the Discourse of the Research Article
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-18 ‐ 2019-11-25
GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-09-30 ‐ 2019-12-17
2019-10-02 ‐ 2019-12-17

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDAN20F Språkteknologi (7.5 hp)
Language Technology
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-09-02 ‐ 2019-11-03
EDAN95F Tillämpad maskininlärning (7.5 hp)
Applied Machine Learning
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-07-01 ‐ 2019-12-31

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF025F Supraledning (7.5 hp)
Theory of Superconductivity
Kursen brukar ges på begäran.
2019-07-01 ‐ 2019-12-31
FAFF01F Optik och optisk design (7.5 hp)
Optics and Optical Design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 ‐ 2019-11-03
FFF021F Halvledarfysik (7.5 hp)
Semiconductor Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-07-01 ‐ 2019-12-31

Immunteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KIM055F Immunologi (15.0 hp)
Immunology
Kursen brukar ges på begäran.
2019-09-02 ‐ 2020-01-19

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BMEN10F Biomekanik för vävnader (7.5 hp)
Tissue Biomechanics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 ‐ 2020-01-19
BMEN15F Optimal och adaptiv signalbehandling (7.5 hp)
Optimum and Adaptive Signal Processing
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 ‐ 2019-11-03
BMEN16F Signalseparation - oberoende komponenter (7.5 hp)
Signal Separation - Independent Components
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 ‐ 2020-01-19
EEMF05F Medicinsk mätteknik (7.5 hp)
Biomedical Measurements
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 ‐ 2020-01-19
EEMN05F EMC, störningar och störningsbegränsning (7.5 hp)
EMC, Noise and Noise Reduction
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 ‐ 2020-01-19
EEMN10F Datorbaserade mätsystem (7.5 hp)
Computerised Measurement Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 ‐ 2020-01-19

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VBR001F Branddynamik i tunnlar (7.5 hp)
Fire Dynamics in Tunnels
Kursen brukar ges på begäran.
2019-10-02 ‐ 2020-01-23

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EIT175F Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare (7.5 hp)
Modern Wireless Systems - LTE and Beyond
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 ‐ 2019-11-03
EIT180F Tillverkning av nanokomponenter (15.0 hp)
Nanoelectronic Device Processing
Kursen brukar ges på begäran.
2019-08-01 ‐ 2019-09-12
2019-08-15 ‐ 2019-09-26
EITN10F Multipelantennsystem (7.5 hp)
Multiple Antenna Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 ‐ 2019-11-03
ETIN70F Modern elektronik (7.5 hp)
Modern Electronics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 ‐ 2019-11-03

Inst för kemiteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KET121F Modellkalibrering av processystem (7.5 hp)
Model Calibration of Process Systems
Kursen brukar ges på begäran.
2019-09-02 ‐ 2020-01-19

Inst för Livsmedelsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KLGN01F Probiotika (7.5 hp)
Probiotics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-07-01 ‐ 2019-12-31

Inst för maskinteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMEN21F Kontinuumsmekanik (7.5 hp)
Continuum Mechanics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-07-01 ‐ 2019-12-31

Inst för teknik och samhälle

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VTV020F Trafikvetenskap - översikt (7.5 hp)
Transport Science - Overview
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-09-04 ‐ 2020-05-31

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KFKN10F Biofysikalisk kemi (7.5 hp)
Biophysical Chemistry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 ‐ 2020-01-19
KOKN01F Läkemedelskemi (7.5 hp)
Medicinal Chemistry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-07-01 ‐ 2019-12-31

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA051F Optimering (6.0 hp)
Optimization
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 ‐ 2020-01-19
FMA105F Bildanalys för doktorander (7.5 hp)
Image Analysis for PhD Students
Kursen brukar ges på begäran.
2019-11-04 ‐ 2020-01-19
FMA120F Matristeori (7.5 hp)
Matrix Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 ‐ 2020-01-19
FMA121F Matristeori, mindre kurs (6.0 hp)
Matrix Theory, Minor Course
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 ‐ 2020-01-19
FMA171F Bildanalys (7.5 hp)
Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 ‐ 2019-11-03
FMA260F Funktionalanalys och harmonisk analys (7.5 hp)
Functional Analysis and Harmonic Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 ‐ 2020-01-19
FMAN15F Olinjära dynamiska system (7.5 hp)
Non-linear Dynamical Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 ‐ 2020-01-19
FMAN30F Medicinsk bildanalys (7.5 hp)
Medical Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 ‐ 2019-12-20
FMNN02F Introduktion till numerisk linjär algebra (7.5 hp)
Introduction to Numerical Linear Algebra
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 ‐ 2019-11-03
FMNN25F Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy (7.5 hp)
Advanced Course in Numerical Algorithms with Python/SciPy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 ‐ 2019-11-03
MATM13F Differentialgeometri (7.5 hp)
Differential Geometry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 ‐ 2019-12-20
MATM30F Sannolikhetsteorins matematiska grunder (7.5 hp)
Mathematical Foundations of Probability
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 ‐ 2019-10-23
NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python (7.5 hp)
Computational Programming with Python
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-11-04 ‐ 2020-01-19

Reglerteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FRT120F Julia för vetenskaplig programmering (5.0 hp)
Julia for Scientific Programming
Kursen brukar ges på begäran.
2019-07-01 ‐ 2019-12-31
FRTN30F Nätverksdynamik (7.5 hp)
Network Dynamics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-07-01 ‐ 2019-12-31
Sidansvarig: FUD_support@lth.lu.se | 2019-10-15