Aktuella kurser

Här visas alla kurser som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser, och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin. För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.Centre for Engineering Education

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2020-03-16 ‐ 2020-04-27
2020-05-04 ‐ 2020-06-11
GEM006F Att kommunicera vetenskap (5.0 hp)
Communicating Science
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-03-09 ‐ 2020-05-27
GEM012F Projektledning i forsknings- och utvecklingsprojekt (5.0 hp)
Project Management in Research and Development Projects
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-25 ‐ 2020-05-27
GEM017F Projektledning i forsknings- och utvecklingsprojekt, fördjupningskurs (3.0 hp)
Project Management in Research and Development Projects, Specialisation
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-25 ‐ 2020-05-27
GEM026F Teknik, risk och forskningsetik (4.5 hp)
Technology, Risk and Research Ethics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-02-05 ‐ 2020-04-15
GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-05-12 ‐ 2020-05-28
GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-02-03 ‐ 2020-04-28
2020-02-05 ‐ 2020-04-28

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDA060F Designvetenskap i programvaruteknik (6.0 hp)
Design Science in Software Engineering
Kursen brukar ges på begäran.
2020-02-03 ‐ 2020-04-11
EDAF30F Programmeringsteknik - fördjupningskurs (7.5 hp)
Programming - Second Course
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-01 ‐ 2020-06-30
EDAF50F C++ - programmering (7.5 hp)
C++ - Programming
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-01-01 ‐ 2020-06-30

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAFN05F Ljus - materia växelverkan (7.5 hp)
Light - Matter Interaction
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 ‐ 2020-03-22
FAFN10F Avancerade laser- och optiksystem (7.5 hp)
Advanced Optics and Lasers
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-22 ‐ 2020-06-07
FAFN15F Kristalltillväxt och halvledarepitaxi (7.5 hp)
Crystal Growth and Semiconductor Epitaxy
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 ‐ 2020-03-20
FBR001F Grundläggande förbränning (7.5 hp)
Fundamental Combustion
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-23 ‐ 2020-06-07
FBR002F Laserbaserad förbränningsdiagnostik (7.5 hp)
Laser-Based Combustion Diagnostics
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-01-20 ‐ 2020-03-22
FFFN20F Experimentell biofysik (15.0 hp)
Experimental Biophysics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 ‐ 2020-06-30
FFFN25F Optoelektronik och optisk kommunikation (7.5 hp)
Optoelectronics and Optical Communication
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 ‐ 2020-03-22
FKF070F Modern subatomär fysik (7.5 hp)
Modern Subatomic Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-23 ‐ 2020-06-07
FKF100F Miljömätteknik (7.5 hp)
Methods for Environmental Monitoring
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 ‐ 2020-06-07
FKFN25F Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik (7.5 hp)
Applied Nuclear, Neutron and Reactor Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 ‐ 2020-03-22
FMFN05F Kaos (7.5 hp)
Chaos
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-23 ‐ 2020-06-07

Immunteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KIM055F Immunologi (15.0 hp)
Immunology
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-01 ‐ 2020-06-30

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BMEA01F Medicin för tekniker (6.0 hp)
Medicine for Engineers
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2020-01-20 ‐ 2020-06-07
EEMN15F Ultraljudsfysik och teknik (7.5 hp)
Ultrasound Physics and Technology
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 ‐ 2020-03-21
EIEN25F Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar (15.0 hp)
Power Electronics - Devices, Converters, Control and Applications
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 ‐ 2020-06-30

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
IDE040F Affärsmodeller och affärsmodellsinnovation (7.5 hp)
Business Models and Business Model Innovation
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2020-01-01 ‐ 2020-06-30
INT001F Innovation och värdeskapande inom forskning (4.0 hp)
Innovation and Value Creation in Research
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 ‐ 2020-06-30
MAM010F Läskurs i aerosolteknologi (7.5 hp)
Reading Course in Aerosol Science
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-01 ‐ 2020-06-30
MAM025F Seminariekurs i aerosolteknologi (5.0 hp)
Seminar Course in Aerosol Technology
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-01-01 ‐ 2020-06-30
MAMF35F Människan i extrema miljöer (7.5 hp)
Human in Extreme Environments
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 ‐ 2020-06-30

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EITN90F Radar och fjärranalys (7.5 hp)
Radar and Remote Sensing
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 ‐ 2020-03-22

Inst för energivetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MMV031F Värmeöverföring (7.5 hp)
Heat Transfer
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 ‐ 2020-06-30
MVK035F Avancerad kurs i turbomaskinernas teori (7.5 hp)
Advanced Theory of Turbomachinery
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-01 ‐ 2020-06-30
MVK045F Turbulent förbränning (7.5 hp)
Turbulent Combustion
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2020-01-01 ‐ 2020-06-30

Inst för kemiteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VVAN20F Avancerad avloppsvattenrening (7.5 hp)
Advanced Wastewater Treatment
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 ‐ 2020-06-07

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KFKN01F Magnetresonans - spektroskopi och avbildning (7.5 hp)
Magnetic Resonance - Spectroscopy and Imaging
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 ‐ 2020-06-30

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA022F Kontinuerliga system (7.5 hp)
Introduction to Partial Differential Equations
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 ‐ 2020-06-07
FMA145F Partiella differentialekvationer (7.5 hp)
Partial Differential Equations
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-20 ‐ 2020-06-07
FMA160F Riemanngeometri (7.5 hp)
Riemannian Geometry
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-01-20 ‐ 2020-06-07
FMA201F Variationskalkyl (7.5 hp)
Calculus of Variations
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 ‐ 2020-06-07
FMA271F Datorseende (7.5 hp)
Computer Vision
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 ‐ 2020-03-22
FMAF05F Matematik - System och transformer (7.0 hp)
Mathematics - Systems and Transforms
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-03-23 ‐ 2020-06-07
FMAN10F Algebraiska strukturer (7.5 hp)
Algebraic Structures
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 ‐ 2020-03-22
FMAN45F Introduktion till maskinlärning (7.5 hp)
Introduction to Machine Learning
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-23 ‐ 2020-06-07
FMN020F Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik (7.5 hp)
Iterative Solution of Large Scale Systems in Scientific Computing
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-23 ‐ 2020-06-07
FMNN05F Simuleringsverktyg (7.5 hp)
Simulation Tools
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-01-20 ‐ 2020-03-22
MATM16F Topologi (7.5 hp)
Topology
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-23 ‐ 2020-06-07
MATM19F Integrationsteori (7.5 hp)
Integration Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 ‐ 2020-03-22
MATP29F Fördjupningskurs till integrationsteori (7.5 hp)
Specialised Course on Integration Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-23 ‐ 2020-06-07

Reglerteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FRTN01F Realtidssystem (10.0 hp)
Real-Time Systems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 ‐ 2020-06-30
Sidansvarig: FUD_support@lth.lu.se | 2019-10-15