Granskning av anmälan

Forskarutbildningsnämnden beslutar om anmälan av disputation.

Information om forskarutbildningsnämnden

Forskarutbildningsämnena är uppdelade på 5 granskningsgrupper. Varje grupp leds av en forskarutbildningsledare. Anmälan av disputation granskas av gruppen och beslut fattas därefter på delegation av forskarutbildningsledaren alternativt medgranskare.

Kontaktpersoner vid sammansättning av betygsnämnd - Granskningsgrupper (PDF, 566 kb)

Observera att Kemiska institutionen är uppdelad på 2 grupper.

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-09-27