Nanovetenskap och nanoteknik

Under de senaste 15 åren har en av Nordens största forskningsmiljöer inom nanofysik-, nanoteknikområdet byggts upp vid en avdelning som tidigare var inriktad huvudsakligen mot halvledarfysik. Genom Nanometerkonsortiet, har rika tvärvetenskapliga kontakter byggts upp inom:

Nanofysik, som innebär studium av fundamentala egenskaper hos nanostrukturer, elektronstrukturer och relaterade optiska och elektriska fenomen, såväl teoretiskt som experimentellt. Med laserbaserad och annan spektroskopi, studeras enskilda kvantstrukturer och enskilda molekylers optiska egenskaper. Transportegenskaper studeras vid mycket låga temperaturer och i höga magnetfält.

Materialvetenskap, som omfattar avancerad processteknik/litografi, liksom vetenskapen kring bildning av nanostrukturer genom tillväxt av tunna filmer (epitaxi), eller nanokristaller, dvs noll- eller endimensionella kvantstrukturer). Forskningen är inriktad mot design och realisering av material och materialstrukturer vars egenskaper bestäms av kvantfysikaliska fenomen. Dessutom görs forskning kring avancerad manipulering på nanoskala och olika metoder för materialanalys.

Nanovetenskap, som är en övergripande benämning för tillämpad nanofysik inom ett stort antal tvärvetenskapliga områden, främst elektronik, fotonik och biofysik. Speciellt kan nämnas biosensorer, viljekontrollerade proteser, växelverkan mellan biomolekyler och nanostrukturer. Dessutom utvecklas komponentfysik och teknologi för höghastighetselektronik och elektronik baserad på kvantmekaniska tunnelfenomen. Användning av nanoelektroniken inom livsvetenskaper är ett mycket lovande framtidsområde, med bland annat utveckling av sensorer för studium och manipulation av enskilda molekyler, molekylära motorer och nervchipstillämpningar. Inriktningarna mot biofysik och elektronik/fotonik är under stark tillväxt. 

Inom det nya civilingenjörsprogrammet i  Teknisk nanovetenskap, landets första, utvecklas speciellt användningen av nanoteknologin inom biologi, medicin, teknik, mm, och det väntas få stor betydelse för den framtida rekryteringen till forskarutbildningen.

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2015-11-06