lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Konsten att vårda kyrkobyggnader, fabrikslokaler och flygplatser

Mats Edström

Restaurering, ombyggnad, förvaltning och förnyelse av äldre såväl som sentida bebyggelsemiljöer och byggnader. Det är vad Bebyggelsevård handlar om.

– Det spelar ingen roll om det är en flygplats eller medeltida kyrkobyggnad. Båda kan behöva uppgraderas för att passa ett modernt liv, förklarar Mats Edström som är professor i ämnet. Just framtidens flygplatser och äldre kyrkobyggnader är några aktuella forskningsprojekt på avdelningen.

– Exempelvis, i takt med att gudstjänsten har blivit mer interaktiv, behöver präst och musiker komma närmare besökarna. Då gäller det att hitta lösningar som medger ommöblering i och förändringar av kyrkorummet. På flygplatser sker ständigt förändringar; det tillkommer nya flygbolag, säkerhetskraven höjs, etc., förklarar han.

Ofta involveras studenter som ska skriva examensarbeten i forskningsarbetet. Närmast kommer några studenter att skissa på nya användningsområden för en enorm och vacker fabrikslokal som idag finns på Stora Ensos mark i Borlänge. En gång ritad av Ferdinand Boberg för industriutställningen i Stockholm 1897 har den i dag tjänat ut sitt syfte som pappersbruk och förrådslokal. Kanske blir det en teater, fotbollsarena, rent av ett nytt Globen? 

Tillsammans med Kerstin Barup har han varit drivande kraft för att utveckla forskningen, som ofta initieras på uppdrag av externa aktörer. Arkitektutbildningen i Lund är ensam i landet om att ha ämnet är obligatoriskt redan i grundutbildningen.

Mats Edström berättar entusiastiskt om olika byggnader; deras historia och särdrag. Han visar upp ett utdrag ur en snart utkommen bok om Eslövs medborgarhus, skandalomsusat då det byggdes på 1950-talet men idag beundrat och berömt.  Det byggdes av Hans Asplund som f ö var professor i arkitektur på LTH.

– Det är en sann lyx och ära att få göra det jag gör. Att få arbeta med det som är roligt är en förmån. Jag arbetar ju med mitt fritidsintresse!

 

Interiörbild från Eslövs medborgarhus, vars arkitektur Mats Edström beskriver i boken
Interiörbild från Eslövs medborgarhus, vars arkitektur Mats Edström beskriver i boken "Medborgarhuset i Eslöv"


Intervju av Kristina Lindgärde, LTH
Augusti 2007