lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Charlotta Johnsson

Lite reglerteknik mår både småkakor och robotar bra av

Forskare i reglerteknik tycks dyka upp lite varstans. De jobbar med robotar, kraftnät, bilmotorer, mobiltelefoner och vattenrening - och nya ISO-standarder för produktionsstyrning.

– Vi tar fram nyckeltal som underlättar för företag att kvalitetsutvärdera, och därmed styra, sin produktion. Vad är ett bra mått på produktionshastighet? Idag använder man ofta olika nyckeltal för samma sak. Det gör siffrorna svåra att jämföra, förklarar Charlotta Johnsson, forskare i reglerteknik vid LTH och projektledare för ISO-arbetet. Om två år hoppas hon att arbetet ska vara klart.

Vid sidan av ISO-arbetet, som i det stora hela utgör en ganska liten del av hennes forskartid, handleder hon tre doktorander. En studerar hur man kan styra bakterietillväxt, en annan hur man kan instruera och koordinera robotar via ett grafiskt programmeringsspråk.

En tredje försöker få fabriker att använda gemensamma hjälp-resurser, såsom kylvatten och tryckånga, på ett bättre sätt än idag.  I det här projektet är Perstorp studiematerial men förhoppningen är slutsatserna ska bli generella.

– Man vet redan att störningar i gemensamma hjälp-resurser är en resursslukare. Vi försöker ta reda på hur stort problemet faktiskt är och var störningarna uppstår. Vi vill även ge råd om hur problemen bör förebyggas. Vi siktar även på att ta fram en hjälpreda till operatörer om hur de ska handskas med olika störningar, om de trots allt dyker upp, berättar hon.

Det var under ett utbytesår i Frankrike, då hon läste Elektrovetenskap i Lund, som Charlotta Johnsson fick upp ögonen för automationsfrågor. Intresset ledde vidare till en avhandling.

Strax efter disputationen befann hon sig på en konferens i USA där hon stötte ihop med en representant för ett italienskt företag. Hennes avhandling handlade om just det som det italienska företaget behövde hjälp med, visade det sig. Hon fick erbjudande om jobb och år 2000 flyttade hon ner med sin man och då nyfödda dotter.

– Vi bodde i Italien i fyra och ett halvt år och trivdes jättebra! Visst fanns stora kulturella skillnader, t ex långa luncher och sena kväller, men när man väl hade accepterat dem, var det inga problem.

Charlottas uppgift var att utveckla en mjukvara för att underlätta tillverkningen av i första hand livsmedel och läkemedel. Piller och småkakor har nämligen det gemensamma att de tillverkas i omgångar, eller i ”batcher”, som det heter på fackspråk.

– Inför varje ny batch är det många maskiner som ska instrueras och koordineras. Jag gjorde ett nytt grafiskt programmeringsspråk som gjorde att maskinerna fick lättare att koda av receptet. Tydlighet är även viktig för den som övervakar tillverkningen.

Det italienska jobbet är för länge sedan avslutat men nya frågeställningar tillkommer. Idag har hon en doktorand som arbetar vidare med det på det grafiska språket, men med tillämpningar mot robotik-området.

Text och bild: Kristina Lindgärde
Oktober 2010

Snabbfakta

Namn: Charlotta Johnsson

Arbete: Forskare i reglerteknik

Ålder: 40

Uppvuxen i: Trollhättan

Familj: Man Hans och barnen Josefine, 11 år, Emelie, 9 år och Samuel 3 år.

Gillar på jobbet: ”Undervisning - pedagogik är kul. Jag jobbar 10 procent på LTH:s pedagogiska enhet Genombrottet . Lärandeprocessen ser ganska olika ut, har jag insett. En del behöver labba för att förstå medan andra föredrar att diskutera och reflektera först. ”

Gillar på fritiden: ”Familjen. Samt löpning i mån av tid”.

Är även: programansvarig för den avslutande inriktningen på civilingenjörsutbildningen Technology Management.

Om reglerteknik

Reglerteknik brukar förklaras som läran om styrda och återkopplade system. Alltså hur man kan styra ett komplext, oftast tekniskt, system i önskad riktning. All automatisering grundar sig på reglerteknik.

– För mig handlar det om att betrakta vissa fenomen på ett särskilt sätt, att ta på mig mina reglerteknik-glasögon, säger Charlotta Johnsson.